SP, Groenlinks en D66 omarmen belang gehandicaptensport

Met veel enthousiasme onderschrijft Fonds Gehandicaptensport de nota: “Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!”. Deze nota is vandaag gepubliceerd door D66, GroenLinks en SP en zal aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden aangeboden.

Een unieke coalitie die achter sporten voor mensen met een handicap staat. In de nota wordt een analyse gemaakt van problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen. Ook andere fracties erkenden dit belang eerder tijdens het Uniek Sporten radiodebat op 3 maart 2021. Van Nispen, Van der Laan en Westerveld roepen betrokkenen op te reageren op de nota. Samen de nota aanvullen en verbeteren met als resultaat een breed gedragen notitie, met maximale impact voor de sport voor mensen met een handicap. En met als ultieme doel de sport voor mensen met een beperking vanzelfsprekend te laten zijn in 2030.

Onze route naar 2030 wordt herkend en erkend; sport en bewegen is in 2030 de normaalste zaak van de wereld voor de 1.700.000 mensen in Nederland met een handicap. Dat voelt hetzelfde als kwalificatie voor de Paralympische Spelen, waar vanzelfsprekendheid van sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 uiteindelijk onze gouden medaille moet worden.

Met Kamerbrede steun kan deze nota gaan zorgen voor belangrijke stappen naar 2030. Door niet alleen een coalitie in de Tweede Kamer te vormen, maar juist ook door steun en samenwerking met het ministerie van VWS, NOC*NSF, landelijke en lokale sportorganisaties, onderwijs, 1% FairShare®️ partners en anderen.

Wij kijken uit naar de reacties en rekenen op brede steun.

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Uniek Sporten Vandaag #16

(S)Cool on Wheels Uniek succesvol gelanceerd op cluster 2 onderwijs

Sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend: structurele samenwerking van start

ALLsportsradio met Carl Verheijen, Lumen Dekker en Marthijn van der Wal

Met FGS-directeur Nike Boor als sidekick sprak Robert Denneman met oud-schaatser Carl Verheijen en met Lumen Dekker en Marthijn van der Wal van de tafeltennisbond.

Carl Verheijen is de Chef de Mission voor de Winterspelen in Beijing in 2022 en ambassadeur van Fonds Gehandicaptensport Lumen Dekker is de bondscoach van het paratafeltennis en Marthijn van der Wal is hoofd sportparticipatie inclusief paratafeltennis bij de tafeltennisbond.

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Uniek Sporten Vandaag #16

(S)Cool on Wheels Uniek succesvol gelanceerd op cluster 2 onderwijs

Sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend: structurele samenwerking van start

Nederlanders willen inclusieve samenleving, maar aansluiting blijft uit

VN-verdrag Handicap 5 jaar in Nederland:

Goede doelen presenteren Grote ambities voor Generatie-G

Mensen met een handicap staan nog te vaak langs de zijlijn van de samenleving. Eenzaamheid onbegrip en ongelijke behandeling is aan de orde van de dag. Dat zien ook mensen zonder een handicap zo blijkt uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Nederland is goed op de hoogte van de situatie van mensen met een handicap. En wil graag iets doen: bijna 30% van de Nederlanders wil zich actief inzetten voor iemand met een handicap bijvoorbeeld als buddy. Zeven goede doelen die zich allen hard maken voor een inclusieve maatschappij vinden dat het nieuwe kabinet gebruik moet maken van dit draagvlak. Daarom presenteren zij hun Grote Ambities voor Generatie-G aan minister Van Ark (VWS) tijdens het INC. Festival1.

Grote afstand

“De werelden van mensen met en zonder handicap staan nog mijlenver uit elkaar. Van deelnemen aan de samenleving is nog onvoldoende sprake. Gelukkig zijn wij als maatschappij ons daar erg van bewust en willen veel mensen daar wat aan doen. Als goede doelen helpen wij daarbij door mensen bij elkaar te brengen en de afstand te verkleinen. Zo werken wij aan échte inclusie” aldus Daniëlle Schutgens directeur van HandicapNL.

Draagvlak voor maatregelen is groot

Voor twee miljoen Nederlanders met een handicap is gewoon meedoen nog altijd niet vanzelfsprekend. Wij weten dat maar al te goed blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. Zij herkennen de eenzaamheid en uitsluiting en weten desgevraagd goed te benoemen hoeveel dit voorkomt onder gehandicapten. Het draagvlak voor maatregelen is groot. Zo denkt twee derde van hen (63%) positiever over bedrijven die actief mensen met een handicap in dienst nemen en vindt 80% van de bevolking dat festivals musea sport- en muziekverenigingen standaard toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ca. 70% van de Nederlanders vindt dat mensen met een handicap een maatje moeten kunnen krijgen en een kwart zou zelf een buddy willen zijn.

Grote ambities voor Generatie-G

Sinds de ratificatie in 2016 van het VN-verdrag Handicap zijn er flinke stappen gezet. De zeven goede doelen zijn trots op de resultaten die zij hebben kunnen realiseren. Samen investeerden zij voor meer dan 150 miljoen euro aan donaties in projecten voor mensen met een handicap waarvan 70 miljoen vanuit partners VriendenLoterij en Postcode Loterij. Maar we zijn er nog niet. Daarom presenteren de goede doelen hun Grote ambities voor Generatie-G de jongste generatie met een handicap. Waarbij G niet alleen staat voor gehandicapt maar vooral voor gelijkwaardig gewoon gelukkig. Esther Vergeer namens de goede doelen: Generatie-G moet gewoon gelukkig en gelijkwaardig mee kunnen doen. Daarom presenteren zeven goede doelen vandaag hun agenda met ambities voor de toekomst. Er zijn al veel mooie stappen gezet maar er is ook nog veel te doen. Laten we daar met heel NL onze schouders onder zetten”

Concrete voorstellen en mijlpalen

Het plan van Esther Vergeer Foundation Fonds gehandicaptensport het Gehandicapte Kind HandicapNL Jantje Beton Special Olympics en De Zonnebloem bevat concrete voorstellen hoe we kunnen komen tot een inclusieve samenleving. Zo moet er gewerkt worden aan sociale cohesie en meer onderling contact al van jongs af aan. Samen sporten spelen leren werken wonen en genieten van cultuur en vrije tijd. En niet onbelangrijk: een toegankelijk Nederland waar geen drempels zijn die ervoor zorgen dat mensen worden buitengesloten.

Ga voor het volledige programma en de livestream naar: incfestival.nl

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Uniek Sporten Vandaag #16

(S)Cool on Wheels Uniek succesvol gelanceerd op cluster 2 onderwijs

Sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend: structurele samenwerking van start

Maak sport eerlijk