Een sportwet die rechtsgelijkheid biedt, is geen kwestie van betutteling maar pure noodzaak

Sport en bewegen is geen spelletje sport en bewegen is geen hobby en al helemaal niet voor mensen met een beperking. Ondanks de goede voornemens van de branche de organisatorische integratie en de successen in de Topsport staat sport en bewegen recreatief en dicht bij huis op achterstand of wordt gewoon vergeten. Fonds Gehandicaptensport vraagt de Kamer om samen met het ministerie van VWS een sportwet te ontwikkelen. Een wet waarin ook de sporters met een beperking worden erkend als kerngroep en daarmee ook de eerlijke aandacht en middelen krijgen die nodig zijn. Om zo de bewegingsarmoede onder mensen met een beperking het hoofd te bieden.

Nike Boor sprak tijdens een rondetafelgesprek (RTG) een overleg dat door de Tweede Kamer gebruikt wordt om kennis te vergaren. Een ‘hoorzitting’ met een informeel karakter. Zo mag men elkaar bijvoorbeeld aanvullen en vragen stellen. Deelnemers worden niet onder ede verhoord zoals bij een parlementaire enquête. Wel wordt in voorkomende gevallen een parlementair verslag gemaakt.

Nike Boor ‘ik spreek de ambitie uit een coalitie in sport en bewegen te smeden voor een eerlijke toekenning van aandacht en middelen. Een coalitie die samen met de Kamer werkt aan de ontwikkeling van de sportwet. En zo zorgt dat we in 2030 een gelijkwaardige sportparticipatie hebben bereikt voor mensen met een beperking. Zodat de bewegingsarmoede in 2030 voor deze kerngroep tot het verleden behoort”.

Lees hier het Position Paper Fonds Gehandicaptensport

Lees hier de speech van Nike Boor

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

115 helden overwinnen de Kaunertaler Gletsjer en zichzelf

Uniek Sporten Vandaag #16

(S)Cool on Wheels Uniek succesvol gelanceerd op cluster 2 onderwijs

Uniek Sporten Debat 2022

Deze maand een speciale uitzending van ALLsportradio namelijk het Uniek Sporten Debat 2022! Onze directeur Nike Boor gaat samen met Frits Barend en Robert Denneman in debat met 4 politieke partijen (CDA SP D66 en VVD) over hun standpunten op het gebied van sporten voor mensen met een handicap.

Het belang van inclusief sporten en bewegen is in bijna alle lokale sportakkoorden terug te vinden. Echter om tot een gelijkwaardige sportparticipatie te komen zijn er nog flink wat barrières te slechten; zoals bijvoorbeeld de verstrekking van hulpmiddelen of de rol van sportmaatjes. Met woordvoerders sport van de Tweede Kamer gaan we daarover in debat” (Nike Boor).

In het Uniek Sporten Debat werd gedebatteerd over vier stellingen.:

  1. Samenwerkende gemeente moeten buurtsportcoaches inzetten en zo kwetsbare doelgroepen bereiken.
  2. Een verstandige overheid investeert meer in sport en bewegen omdat elke geïnvesteerde euro minimaal 25 euro aan maatschappelijk rendement oplevert. Wat voor gehandicaptensport zelfs nog hoger is.
  3. Een loket voor de verstrekking van hulpmiddelen voor sporters met een beperking (waarmee sporthulpmiddelen beter bereikbaar en beschikbaar komen) moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden.
  4. Iedere sporter met een beperking begeleider bestuurder en ouder moet bekend zijn met de mogelijkheden van sporten daarom is een langlopende landelijke communicatiecampagne urgent en essentieel.

Hieronder een samenvattingen van de vier politieke partijen:

Inge van Dijk (CDA):

“”Het maatschappelijke rendement van 25 is prachtig wat mij vooral boeit is al die mensen die door sporten en bewegen lekker in hun vel zitten. Ik ben een believer in sport want sport verandert je leven positief””.

“”Ik zie worsteling de financiële keuzes die op lokaal niveau gemaakt worden. Het is geen onwil. De regels zijn destijds met goede intenties opgesteld in de praktijk pakt het vandaag de dag niet goed uit”.

“”Ik zie ook mooie lokale initiatieven vanuit intrinsieke overtuiging van clubs of ondernemers. Uniek Sporten Brabant timmert flink aan de weg. Dat doen de Buurtsportcoaches. Maar inderdaad; je moet als sporter met een beperking wel weten dat Uniek Sporten je de weg wijst je moet ze wel kunnen vinden””.

Michiel van Nispen (SP):

“”Initiatiefnemer van de nota “”sporten en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030″”. Geïnspireerd door het verkiezingsdebat Uniek Sporten in 2021 realiseerde ik mij dat onze standpunten elkaar versterken. Waarom dan zo weinig progressie? Al snel waren er meerdere ondertekenaars plus veel positieve aanvullingen vanuit de branche””.

”Dat wij vandaag maar slechts met 4 volksvertegenwoordigers aanwezig zijn kan ook te maken hebben met de financiële dekking in een kleine begroting. 400 Miljoen is al al niet ruim als daaruit ook de BTW-compensatie voor clubs wordt betaald dan is er een te beperkte financiële bewegingsvrijheid; het zal in ieder geval niet stimuleren. Tel daarbij op de schrijnende situatie rond de sporthulpmiddelen waarbij de zorgverzekeraar niet zijn verantwoordelijkheid neemt en de rijksoverheid hier financieel moet bijspringen. Alles rond de financiering van sport en specifiek sport met een beperking is scheef! Tijd voor actie tijd voor akkoord op de nota tijd dat de Minister met de zorgverzekeraars spreekt om tot een oplossing te komen””.

Daan de Kort (VVD):

“”Het is bekend dat sport je fitter maakt. Maar de verhoudingen zijn scheef gegroeid. Ieder moet zijn verantwoording nemen het zorgverzekeraars systeem klopt niet. De Minister moet met de zorgverzekeraars om tafel een loket voor sporthulpmiddelen buiten de gemeente is een goed idee een initiatief om de zorgverzekeraars wakker te maken””.

Jeanet van der Laan (D66):

“”Gemeenten en zorgverzekeraars staan dicht bij de inwoners maar ondanks dat moeten we toch constateren dat het niet werkt. Toch ook positief nieuws; de nota en de eigen bijdrage voor een sporthulpmiddel dat teruggebracht is naar maximaal € 250 euro daar ben ik trots op. Een onderdeel uit het plan initiatief van GroenLinks en SP en breed gesteund in de kamer””.

Benieuwd naar het hele Uniek Sporten Debat? Luister hieronder de uitzending terug:

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

115 helden overwinnen de Kaunertaler Gletsjer en zichzelf

Uniek Sporten Vandaag #16

(S)Cool on Wheels Uniek succesvol gelanceerd op cluster 2 onderwijs

Maak sport eerlijk