Missie

 

Het draait bij ons om sport en mogelijkheden. Wij zorgen dat het kan. Wij helpen sporters actief te blijven en te genieten van de fysieke en mentale voordelen van sport, door middel van het aanbieden van verschillende tools en middelen. Hierbij te denken aan:

  • Helpen bij de realisatie van een sporthulpmiddel
  • Aanbieden en organiseren van verschillende campagnes en evenementen
  • Financieel ondersteunen van onze beneficiënten: initiatieven die zich eveneens inzetten voor de gehandicaptensport
  • Hulp bij het opzetten van een sportfonds

Visie

 

Investeren in sport en bewegen voor mensen met een beperking is investeren in een gezonde en energieke samenleving. Iedereen is daarbij gebaat. Elke euro die is geïnvesteerd in sport en bewegen heeft een ROI van 2,5. En als het gaat om sport en bewegen voor mensen met een beperking zelfs een ROI van 4,5. Dit gegeven maakt onze opdracht vanzelfsprekend: meedoen = winnen. We willen een toekomst realiseren waarbij gehandicaptensport geaccepteerd en gerespecteerd wordt als een volwaardig onderdeel van de sportgemeenschap.

Maak sport eerlijk

 

Daarom maken wij sport eerlijk voor iedereen! Want sport is nog niet eerlijk. Bij mensen zonder handicap is de sportparticipatie 60 procent. En 10 procent van Nederland – 1,7 miljoen mensen met een matige tot zware beperking – is vér verwijderd van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid: hun gemiddelde sportparticipatie blijft al jaren steken op 34 procent, tijdens de coronaperiode zelfs 25 procent.

De sporter met een beperking ís niet beperkt, maar wórdt beperkt. Sport of bewegen met een beperking is een obstakelrace waarbij iedere volgende barrière hoger en complexer wordt. Maak sport en bewegen voor onze doelgroep eerlijk door aandacht en middelen evenredig te verdelen. Dat is ons doel.

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond, het versterkt je sociale positie en het geeft vertrouwen! Fonds Gehandicaptensport*
ondersteunt sportorganisaties zodat iedereen met een handicap structureel dicht bij huis kan sporten en
sport ook voor hen vanzelfsprekend wordt. Hoe wordt je bijdrage besteed?

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Maak sport eerlijk