Rebecca

Partners

Sterk als individu, samen onoverwinnelijk! 1% sportsponsoring voor gehandicaptensport.

Om de sportparticipatie voor mensen met een handicap te kunnen vergroten is er geld nodig, veel geld. In onze 1% FairShare® samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven vragen we organisaties om 1% bovenop hun totale budget voor sportsponsoring te investeren in de gehandicaptensport. 1% FairShare® = 1% sportsponsoring voor gehandicaptensport.

In Nederland sporten bijna 5 miljoen mensen bij een sportvereniging, die aangesloten is bij een sportbond. Van deze sporters hebben circa 50.000 een handicap. Dit betekent dus dat 1% van alle aangesloten sporters in Nederland een handicap heeft. 1% FairShare® wordt ondersteund door NOC*NSF. Door gerichte en efficiënte investeringen wordt de huidige sportparticipatiegraad vergroot. Daarnaast wordt de kwaliteit en de kwantiteit van het aanbod verbeterd.

Komt jouw bedrijf ons team, samen met onderstaande spelers, versterken?