Schenken

 

Met een periodieke gift steun je Fonds Gehandicaptensport met belastingvoordeel. Je schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Jouw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Je kunt ervoor kiezen je fiscale voordeel als extra steun ook aan Fonds Gehandicaptensport te schenken. Zo steun je nog meer sporters met een handicap met hetzelfde geld!

Nalaten

 

Je kunt Fonds Gehandicaptensport als erfgenaam of via een legaat in je testament laten opnemen. Bij het op laten nemen als erfgenaam deelt Fonds Gehandicaptensport de erfenis met overige erfgenamen na aftrek van alle kosten. Door een legaat in het testament op te nemen kun je een percentage of een vast bedrag uit de erfenis nalaten aan Fonds Gehandicaptensport. Het Fonds is in beide gevallen hierover geen successierecht verschuldigd.

Meer informatie over schenken of nalaten?

Maak sport eerlijk