Header ParaPaard

Sportfonds op naam

Wil je op eigen wijze een bijdrage leveren aan de invulling van de ambitie van Fonds Gehandicaptensport om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken? Dan is een Sportfonds op Naam iets voor jou!

Een Sportfonds op Naam kan worden opgericht door één of meerdere particulieren, stichtingen en/of bedrijven. Als oprichter van een Sportfonds op Naam bepaal je zelf (voor zover het strookt met de doelstellingen van Fonds Gehandicaptensport) waaraan je financiële steun wilt geven, hoe hoog het te schenkel bedrag is en de looptijd van het doel.

Samen kijken we graag naar de optimale match tussen de behoeften van de doelgroep en jou interesses en beweegredenen.

Momenteel zijn o.a. de volgende Sportfondsen actief:

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.