Sport Deelname Index (SDI)

 

Vanaf mei 2022 wordt twee maal per jaar het sport- en beweeggedrag van personen met een beperking uitgezet tegen het sport- en beweeggedrag van de totale Nederlandse bevolking. De verkregen inzichten geven richting om effectief de sportdeelname van personen met een lichte, matige of zware beperking te optimaliseren en zo sport eerlijk te maken door gelijkwaardig te zijn aan die van totaal Nederland. Vanaf 2024 zal het SDI 1 keer per jaar worden uigezet.

Mulier Instituut

 

Het Mulier Instituut is een onderzoeks- en kennisinstituut op het gebied van sport en bewegen. Het werkt samen met Fonds Gehandicaptensport om onderzoek te doen naar verschillende aspecten van gehandicaptensport, zoals participatie, financiering, beleidseffectiviteit en impact. Mulier Instituut en Fonds Gehandicaptensport ondersteunen en versterken elkaar in het streven naar een inclusieve sportomgeving voor mensen met een beperking.

Maak sport eerlijk