Over ons

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk. Zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten.

2030

De sportinfrastructuur voor sporters met een handicap moet gelijkwaardig zijn aan het reguliere sportaanbod; meetbaar, efficiënt en effectief. Onze ambitie is om dit in 2030 gerealiseerd te hebben.

Dit doen wij door middel van:

  • Het beschikbaar stellen van subsidies voor sportorganisaties zonder winstoogmerk
  • Het werven van financiële middelen
  • Het geven van voorlichting
  • Het doen van kwalitatief onderzoek
  • Het ontwikkelen van het platform Uniek Sporten waar vraag en aanbod van gehandicaptensport samen komen

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.