Impact

Dankzij jouw bijdrage kan Fonds Gehandicaptensport zich inzetten om sport voor iedereen met een handicap vanzelfsprekend te maken.

De millenniumdoelstellingen, Verenigde Naties Millennium Development Goals, richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. Regeringsleiders van 189 landen hebben in september 2000 de United Nations Millennium Declaration ondertekend. Daarmee verbinden zij zich aan het behalen van de doelstellingen. Nr 3. is good health en well-being; daaraan dragen wij #als1team ons steentje bij.

IMG_2575.JPG#asset:4054


Wat hebben we in 2018 gerealiseerd:

412 Subsidies

O.a. 143 sportverenigingen hebben in 2018 een start- of stimuleringssubsidie ontvangen t.b.v. de ontwikkeling van gehandicaptensport binnen de vereniging. Kijk hier voor een aantal mooie voorbeelden.

42.172 Breedtesporters

42.172 breedtesporters hebben steun van ons ontvangen middels deze subsidies, steun van organisaties als SailWise, Special Olympics en grote sportieve evenementen (diverse EK's en WK's voor sporters met een handicap).

373 Clinics

373 clinics zijn gegeven door ons voorlichtingsproject (S)Cool on Wheels waarbij we kinderen vertellen en laten ervaren hoe het is om te sporten en leven met een handicap. Hier hebben al ruim 9.838 kinderen aan meegedaan. Meer dan 35 scholen hebben zich voor de gehandicaptensport ingezet door een sponsoractie te organiseren. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht geeft (S)Cool on Wheels het merendeel van de clinics.

90% van Nederland is via de gemeente of sportservice aangesloten bij Uniek Sporten. Gezamenlijk maken deze sportconsultenten, die lokaal het sportaanbod beheren, 3.000 sportaanbieders en daarmee ruim 5.000 sportactiviteiten vindbaar. Sinds de start weten meer dan 600.000 unieke bezoekers de website en app te vinden en worden zo naar een passende sport begeleidt.

93 deelnemers deden mee aan de verkiezing Sporttalent van het Jaar, er werden ruim 34.000 stemmen uitgebracht.