VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Als deelnemer aan de loterij kun je meespelen voor Fonds Gehandicaptensport.

Gerealiseerde projecten dankzij de VriendenLoterij

Fonds Gehandicaptensport heeft in 2018 maar liefst €876.549,- mogen ontvangen van de VriendenLoterij. Met deze bijdrage kunnen we weer een belangrijke stap zetten in het realiseren van onze doelstelling: sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken. De volgende projecten/activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij:

  • Innovatieve projecten ter promotie/stimulering van sport voor gehandicapten
  • Financiering van sportevenementen
  • Aanschaf van aangepast sport- en spelmateriaal
  • Realiseren van bouwtechnische aanpassingen

Klik hier voor meer informatie over onze samenwerking met de VriendenLoterij.