VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Gerealiseerde projecten dankzij de VriendenLoterij

De volgende projecten/activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij:

  • Innovatieve projecten ter promotie/stimulering van sport voor gehandicapten
  • Financiering van sportevenementen
  • Aanschaf van aangepast sport- en spelmateriaal
  • Realiseren van bouwtechnische aanpassingen

Klik hier voor meer informatie over onze samenwerking met de VriendenLoterij.

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.