Nu doneren

hoofdfoto

Bedrijven

Sterk als individu, samen onoverwinnelijk

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Lang niet overal is het sportaanbod toegankelijk of er ontbreken faciliteiten in de buurt. Samen staan wij als één team achter de sporters met een handicap. Met één doel : zorgen dat gehandicaptensport op een dag vanzelfsprekend is. Pas dan is de wedstrijd gewonnen.

Help ook mee! Word 1% Fairsharepartner, Supporter of begin een Sportfonds op Naam

1% Fairshareconcept®

Het betreft een regeling waarbij het bedrijfsleven wordt gevraagd om 1% bovenop hun totale sportsponsoringsbudget te investeren in de gehandicaptensport

Waarom 1%? In Nederland sporten bijna 5 miljoen mensen bij een sportvereniging, die aangesloten is bij een sportbond. Van deze sporters hebben circa 50.000 een handicap. 1% van alle bij een vereniging aangesloten sporters heeft dus een handicap.

Ons 1% Fairshareconcept® sluit goed aan bij de behoefte en het sponsorbeleid van bedrijven. De combinatie van MVO-inspanningen met kernactiviteiten van bedrijven komt steeds vaker voor. De partners van 1% Fairshare® staan samen met ons achter de sporters met een handicap. Daarmee creëren we samen een gedeelde waarde met een gemeenschappelijke missie: gehandicaptensport vanzelfsprekend maken.

Supporter

Vele organisaties hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen omarmd en helpen Fonds Gehandicaptensport door als Supporter geld te werven (in drie jaar tijd 20.000 euro) en/of diensten of producten ter beschikking te stellen.

Wilt u met ons praten over de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen uw organisatie en spreekt het concept 1% Fairshareconcept® u aan of wilt u meer weten over hoe u supporter kunt worden? Neem vrijblijvend contact op met Martijn Kabbes via 06 – 30 36 57 14. 

Sportfonds op Naam

Wilt u op uw eigen wijze een bijdrage leveren aan de ambitie van Fonds Gehandicaptensport om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken? Dan is een Sportfonds op Naam wellicht iets voor u. Een Sportfonds op Naam kan worden opgericht door een of meer particulieren, stichtingen

en/of bedrijven. Als oprichter van het Sportfonds op Naam bepaalt u zelf (uiteraard voor

zover het strookt met de doelstellingen van Fonds Gehandicaptensport) waaraan u uw financiele steun wilt geven. Aan de gehandicaptensport in zijn algemeenheid, een bepaalde tak van sport in het bijzonder of aan een (team van) sporter(s).

Bepaal zelf het te schenken bedrag, de looptijd en uw doel

Samen met u kijken we naar de optimale match tussen de behoeften van de doelgroep en uw interesses en beweegredenen. Fonds Gehandicaptensport is de eigenaar van het fonds, maar u bepaalt het bedrag (er geldt een minimum van € 50.000) en de bestemming van

het geld. Het Sportfonds op Naam voor bedrijven heeft een beperkte looptijd (tenminste 3 jaar),

Financiering

De wijze waarop het vermogen bij elkaar gebracht wordt hangt hoofdzakelijk af van de context waarin het Sportfonds op Naam is ontstaan. De financiering komt overeen met de beoogde duur van de

activiteiten van het Sportfonds op Naam. Het vermogen kan gerealiseerd worden door een donatie via storting op een daartoe bestemde bankrekening van Fonds Gehandicaptensport of door middel van fondsenwervende activiteiten. Jaarlijks dient er een minimum kapitaal van € 50.000 gestort dan wel geworven te worden.