John van der Meer website 1

John van der Meer, docent (S)Cool on Wheels

maandag 8 maart 2021

Onze docent (S)Cool on Wheels, John van der Meer, is geïnterviewd voor het TIJDschrift. Een gesprek over zijn indrukwekkende levensverhaal en zijn enorme drive en passie voor sporten en het voorlichtingsproject (S)Cool on Wheels. Een mooiere wereld, dat is wat John heel graag wil bewerkstelligen met alles waar hij zich voor inzet.

Lees hier het interview John van der Meer (S)Cool on Wheels

Uit TIJDschrift, redacteur Sabine Egberts.

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.