Header Son

Medewerkers Collectebureau

In 2018 zijn Fonds Gehandicaptensport en HandicapNL gaan samenwerken op het gebied van hun collecte. Vanuit dit Collectebureau organiseert één team voor beide organisaties de collecteweken, in de eerste week van april voor Fonds Gehandicaptensport en in de laatste week van september voor HandicapNL. Zo hopen we optimaal van elkaars kennis te kunnen profiteren en moet het leiden tot grotere en sterkere collectes.

Met de opbrengst van de collecte willen we het doel, de integratie van mensen met een beperking, zodat ze volwaardig meedoen in de samenleving, dichterbij brengen.

De medewerkers van het collectebureau zijn:

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.