ParaPaard

ParaPaard biedt steun aan organisaties en verenigingen die zich (willen) bezighouden met aangepaste paardensportactiviteiten. Op deze wijze wil ParaPaard invulling geven aan de ambitie om voor iedereen aangepast en therapeutisch paardrijden toegankelijker te maken én te houden.

ParaPaard is een Sportfonds op naam. Waar Fonds Gehandicaptensport zich inzet om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, zet ParaPaard zich specifiek in voor de aangepaste paardensport. Mariëlle Wiegmans heeft ParaPaard i.s.m. Fonds Gehandicaptensport opgericht vanuit de ambitie om het verschil te kunnen maken voor organisaties die aangepaste paardensport willen aanbieden.

Het ParaPaard Corona Noodfonds

Om de stichtingen te helpen en veilig te stellen dat paardensport ook in de toekomst toegankelijk blijft voor mensen met een beperking, heeft het Sportfonds ParaPaard besloten om het ParaPaard Corona Noodfonds in het leven te roepen. Door de enorme hulp van trouwe sponsoren kan Parapaard € 40.000,- eenmalig ter beschikking stellen voor financiële ondersteuning. Lees hier hoe de bijdrage aangevraagd kan worden.

Wil jij helpen?

Ben jij gek op paardensport en wil je ParaPaard graag ondersteunen? Helpen kan op de volgende manieren:

Meld je aan als vrijwilliger door een e-mail te sturen naar: info@parapaard.nl

Doe een donatie door een bedrag naar keuze over te maken op NL97INGB0000008362 t.n.v. Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten o.v.v. ParaPaard.

Koop de leukste mascotte, knuffel Kareltje! Klik hier om Kareltje te bestellen.

ParaPaard-Kareltje.jpg#asset:439

Kom in actie voor ParaPaard! Sporten is voor iedereen.