Header G-Voetbalplan

Starten met Passend voetbal

Passend voetbal kan het aanbod op je vereniging verrijken en het geeft de vereniging extra kleur door dat je een nieuwe doelgroep opneemt in het ledenbestand. Er komen hierbij bepaalde vraagstukken aan bod: Welke impact heeft het op de vereniging en voor het vrijwillige kader? Moet de accommodatie worden aangepast? Waar worden de potentiële Passend-voetballers geworven?

Kijk voor voetbaltechnische informatie op www.knvb.nl. Je kunt ook per mail contact opnemen met g-voetbal@knvb.nl als je voornemens bent om te starten met Passend voetbal. De KNVB biedt specifieke opleidingen voor het kader van Passend voetbal aan. Ga naar de website van de KNVB voor meer informatie over het cursusaanbod en aanmelding.