Header Subsidie

Schenken of Nalaten

Schenken

Met een periodieke gift steun je Fonds Gehandicaptensport met belastingvoordeel. Je schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Jouw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Je kunt ervoor kiezen je fiscale voordeel als extra steun ook aan Fonds Gehandicaptensport te schenken. Zo steun je nog meer sporters met een handicap met hetzelfde geld!

Wil je ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaande link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.

Download hier het formulier >

Je dient het formulier in te vullen en in tweevoud uit te printen en te ondertekenen. Daarna kun je beide formulieren sturen naar:

Fonds Gehandicaptensport
Prins Mauritslaan 11
1171 LP Badhoevedorp.

Je ontvangt van ons een ondertekend exemplaar retour.

Nalaten

Je kunt Fonds Gehandicaptensport als erfgenaam of via een legaat in je testament laten opnemen. Bij het op laten nemen als erfgenaam deelt Fonds Gehandicaptensport de erfenis met overige erfgenamen na aftrek van alle kosten. Door een legaat in het testament op te nemen kun je een percentage of een vast bedrag uit de erfenis nalaten aan Fonds Gehandicaptensport. Het Fonds is in beide gevallen hierover geen successierecht verschuldigd.


Meer informatie? Neem gerust contact op met Monica van Harn via 06 127 410 24 of via monica@fondsgehandicaptensport.nl.

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.