Tienduizenden mensen met een beperking sporten niet omdat ze niet de juiste hulp krijgen

Uniek Sporten lanceert sporthulpmiddelen platform

Enkele tienduizenden mensen met een beperking sporten of bewegen niet omdat ze in het web van verschillende instanties niet de juiste hulp krijgen. Pogingen om de vaak kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen én advies over het juiste hulpmiddel blijkt in de praktijk lastig voor deze doelgroep. Hoewel het probleem al jaren bestaat is er nooit eerder concreet iets aan gedaan. Uniek Sporten lanceert daarom in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een hulpmiddelenplatform: Uniek Sporten Hulpmiddelen. Een platform waar men terecht kan voor advies aanvraag én de financiële afhandeling.

Er zijn 17 miljoen Nederlanders in de leeftijd 12-79 jaar met een motorische auditieve visuele of verstandelijke beperking. Maar 34% van deze groep is aan het sporten en bewegen tegenover 59% van de gehele bevolking. Eén van de drempels van deze groep is het gebrek aan een adequaat sporthulpmiddel. Voor mensen met een beperking die willen sporten en bewegen met behulp van een speciaal hulpmiddel lijkt de oplossing nu te versnipperd. Ze hebben het gevoel dat ze het bos in worden gestuurd door ingewikkelde regelgeving en een gebrek aan kennis bij de betrokken partijen. De kans dat de (potentiële) sporter afhaakt is groot. Mede hierdoor liegen de cijfers van eenzaamheid er niet om. Van de mensen met een beperking voelt 43% zich wel eens eenzaam 10% voelt zich zeer eenzaam. De Corona-crisis heeft Nederland nog eens extra laten zien wat het met je doet als je niet kunt sporten. Voor deze 17 miljoen mensen met een matige tot zware handicap is dit de dagelijkse situatie. Ze zijn geïsoleerd en komen hierdoor sneller in aanraking met het eenzaamheidsvirus. Daar moet verandering in komen.

Inclusieve samenleving

‘’We streven ernaar dat iedere Nederlander een leven lang met plezier kan sporten en bewegen ook ten tijde van corona. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid. De belemmeringen die mensen nu nog ervaren proberen we weg te nemen. Dit initiatief is daar een mooi voorbeeld van!”, aldus Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport. “Een inclusieve samenleving bereiken we alleen als iemand met een beperking net zo kan functioneren als iemand zonder beperking.”

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen bracht in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland, stichting Special Heroes en de Esther Vergeer Foundation en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de situatie in kaart. In een enquête zeggen gemeenten dat ze onvoldoende overzicht hebben en te weinig inzicht in een kleine doelgroep. Ze zeggen volledig de doelstelling uit het Nationaal Sportakkoord te onderschrijven: laat mensen met een beperking zoveel mogelijk sporten. Praktijk is dat sport en WMO bij de gemeenten aparte afdelingen zijn die elkaar niet altijd weten te vinden. De sporters hebben daarnaast vaak niet het geld om hulpmiddelen zelf te betalen. Het is één van de redenen waarom maar 27% van de mensen met een beperking voldoet aan de beweegrichtlijn.

Uniek Sporten Hulpmiddelen

Het ministerie van VWS erkent de noodzaak om de drempel rondom sporthulpmiddelen te verlagen en heeft Uniek Sporten, een initiatief van Fonds Gehandicaptensport, de verantwoordelijkheid hiervoor gegeven. Uniek Sporten is het centrale punt in het contact met mensen met een beperking die willen sporten en bewegen. Met bijna 500.000 unieke websitebezoekers per jaar laat dit platform mensen met een amputatie of andere beperkingen zien dat er wel heel veel mogelijk is en dat ook zij kunnen participeren binnen de maatschappij. Net als ieder ander. De nieuwe stap hierin is Uniek Sporten Hulpmiddelen, waarbij mensen gericht ondersteund worden in hun zoektocht naar het juiste sporthulpmiddel. Dit allemaal door de kennis van sporthulpmiddelen, begeleiding van aanvraagtrajecten en de aanvullende financiering op één plek beschikbaar te maken. Wanneer WMO, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of UWV niet in staat zijn financieel een oplossing te bieden staat Uniek Sporten Hulpmiddelen met (aanvullende) financiering klaar. Met de 1 miljoen euro die Fonds Gehandicaptensport van het ministerie van VWS ontvangt kunnen de komende twee jaar vele mensen met een beperking aan een sporthulpmiddel worden geholpen. Maar dat is nog niet voldoende. Er zijn ook andere financieringsbronnen nodig om de continuïteit van dit platform te waarborgen.

Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport:

“Eén loket is een fantastische ontwikkeling, maar continue financiële steun hiervoor blijft zeker in deze tijd belangrijk. Juist ook als je vanwege de corona maatregelen nog niet naar je vereniging kan, is in de buurt handbiken minstens zo belangrijk. Daarbij willen wij sport voor iedereen met een handicap vanzelfsprekend maken, want als we dat doel bewerkstelligen is onze wedstrijd pas gewonnen”.

Dit nieuwe hulpmiddelenplatform betekent overigens ook niet dat zorgverzekeraars en gemeenten door de komst van één centraal loket achterover kunnen leunen. Zij houden hun verantwoordelijkheid en zijn verplicht de rechten van mensen met een beperking te beschermen en uitvoering aan te geven.

Kijk op www.unieksporten.nl/hulpmiddelen

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Marathonloper Niels-Olaf Bout kwalificeert zich voor Olympische Spelen in Parijs

Uniek Sporten Vandaag #14

Sportdeelname Index (SDI) november 2023: Zorgen om teruglopend aantal sportende mensen met een beperking

Maak sport eerlijk