Sportdeelname Index (SDI) november 2023: Zorgen om teruglopend aantal sportende mensen met een beperking

Uit recent onderzoek van Fonds Gehandicaptensport blijkt dat het aantal mensen met een matige of ernstige beperking dat voldoende beweegt of deelneemt aan sport opnieuw is afgenomen. De Sport Deelname Index wijst uit dat deskundige begeleiding belangrijk is voor mensen met een beperking. Opvallend is dan ook dat juist de kosten voor deze begeleiding de belangrijkste reden is voor het niet sporten of bewegen van deze groep. Daarnaast vormen contributie- en lidmaatschapskosten aanzienlijke obstakels, naast de bijkomende uitgaven voor vervoer en de aanschaf van sportmateriaal.

Hoewel ongeveer 6 op de 10 Nederlanders (59%) wekelijks een sport beoefenen, daalt dit percentage aanzienlijk wanneer mensen belemmeringen ervaren als gevolg van een beperking of handicap. Mensen met een matige beperking sporten 53%, terwijl slechts 35% van de mensen met een ernstige beperking wekelijks sport. Angst voor pijn, hoge kosten en gebrek aan kennis over geschikte sporten vormen de belangrijkste belemmeringen.

Het aantal niet-sporters met een beperking is sinds afgelopen half jaar gestegen. Gedurende vele jaren is duidelijk geworden dat het percentage niet-sporters onder mensen met een beperking hoger is dan het landelijk gemiddelde. Opmerkelijk is dat veel van deze niet-sporters aangeven wel degelijk de intentie te hebben om te gaan sporten. Ondanks diverse initiatieven ervaren mensen met een beperking nog steeds aanzienlijke obstakels om daadwerkelijk te gaan sporten. Fitness, wandelen, zwemmen en yoga zijn populaire activiteiten die zij graag zouden willen beoefenen.

Beweegrichtlijn wordt niet gehaald

Het behalen van de beweegrichtlijn blijkt voor slechts 28% van de mensen met een ernstige beperking haalbaar, terwijl het landelijk gemiddelde op 46% ligt. Mensen met een motorische beperking, niet-aangeboren hersenletsel, gedragsproblemen en een verstandelijke beperking vertonen naar verhouding de laagste mate van beweging. Ondanks het belang van voldoende beweging, worden deze groepen nog altijd geconfronteerd met significante uitdagingen op het gebied van sportparticipatie.

Bekijk hier het complete onderzoek.

Neem voor meer informatie omtrent het onderzoek contact op met Monica van Harn van Fonds Gehandicaptensport.

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Marathonloper Niels-Olaf Bout kwalificeert zich voor Olympische Spelen in Parijs

Uniek Sporten Vandaag #14

Uniek Sporten Vandaag #13

Maak sport eerlijk