Sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend: structurele samenwerking van start

Vlnr: Jasmijn Holla (AISS), Monica van Harn (Fonds Gehandicaptensport), Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport), Monique Berger (De Haagse Hogeschool), Margo van Hartingsveldt (AISS) en Vera Dekkers (AISS).

In 2030 is de sportinfrastructuur voor iedereen toegankelijk en gelijkwaardig, en is sport en bewegen voor mensen met een beperking net zo vanzelfsprekend als voor mensen zonder beperking. Fonds Gehandicaptensport, het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport (TIBS) van De Haagse Hogeschool (HHS) en het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) slaan vanaf maart 2024 de handen ineen om deze gezamenlijke ambitie waar te maken.

Mensen met een beperking sporten en bewegen minder dan mensen zonder beperking omdat zij meer belemmeringen ervaren bij het (gaan) sporten en bewegen. Fonds Gehandicaptensport stelt dat sport en bewegen voor mensen met een beperking niet alleen toegankelijk, maar ook aantrekkelijk en uitdagend moet zijn. Om dit te verwezenlijken gaat Fonds Gehandicaptensport de komende twee jaar de samenwerking aan met het lectoraat TIBS van De HHS en AISS (daarin vertegenwoordigde kennispartners Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdam UMC en Inholland).

Fonds Gehandicaptensport brengt via het platform Uniek Sporten de barrières en behoeften van de doelgroep in kaart en biedt oplossingen die belemmeringen en barrières voor mensen met een beperking wegnemen. Binnen de samenwerking met Fonds Gehandicaptensport zet het lectoraat TIBS van De HHS zich in voor het ontwikkelen, testen en implementeren van technologische en sociale innovaties en hulpmiddelen. AISS brengt hun kennis over de bevordering van gezondheid en welzijn van mensen met een beperking in door de inzet van experts, ervaringsdeskundigen en studenten vanuit de programmalijnen Vitaal Bewegen en Aangepast Sporten en Bewegen.

Binnen deze samenwerking ligt de nadruk op het toevoegen van kennis, kunde en innovatie door het inzetten van onderzoeksactiviteiten, studentenprojecten en wetenschappelijke ondersteuning. Het doel van het project is om meer bekendheid te geven aan sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking. Daarnaast heeft de samenwerking tot doel de toeleiding, begeleiding en randvoorwaarden naar sport en bewegen te verbeteren, inclusie in sport te bevorderen en meer bekendheid te geven aan sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking.

Kijk hier naar de video over de samenwerking: https://youtu.be/R4SVGqYWLdk

Voor vragen over deze samenwerking, kun je contact opnemen met Monica van Harn.

 

 

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Uniek Sporten Vandaag #16

(S)Cool on Wheels Uniek succesvol gelanceerd op cluster 2 onderwijs

Uniek Sporten Vandaag #15

Maak sport eerlijk