MOS presenteert zich aan Tweede Kamer

Maatschappelijke Organisaties in Sport (MOS) presenteren zich aan Tweede Kamer

Maatschappelijke sport en beweeg organisaties pakken de handschoen op om kwetsbare Nederlanders meer te laten sporten en bewegen. MOS draagt bij aan een samenleving waar ieder het plezier en de voordelen van sporten en bewegen kan ervaren. De handschoen werd vandaag gedeeld met de Tweede Kamer afvaardiging met de boodschap “pak hem op en strijdt mee” voor een gelijkwaardig sport- en beweegaanbod. Bekende sporters en rolmodellen waren aanwezig en daagden de Tweede Kamer leden uit, meer kwetsbare Nederlanders in staat te stellen te sporten en bewegen.

MOS signaleert dat de huidige situatie haaks op de ambitie van de overheid staat

Door erosie in de sociale cohesie neemt de inactiviteit van (kwetsbare) mensen toe. De afname van sporten en bewegen, de verschuiving van georganiseerde sport naar randgebieden en daardoor het afnemen van de lokale verbinding tussen sport en burgers, gaan hand in hand met de toename van maatschappelijke vraagstukken en sociale uitdagingen. Door deze ongekende samenloop van omstandigheden neemt collectieve gezondheid in Nederland af terwijl de bewegingsarmoede toeneemt. Een ontwikkeling die haaks staat om de ambitie van de overheid om in 2040 een sport- en beweegdeelname van 75% te realiseren.

MOS onderschrijft dat belang van sporten en bewegen gedragen wordt door de maatschappij in sport, onderwijs en werk. In sporten en bewegen investeren vertaalt zich in een gezonde, energieke en gelukkige samenleving. Iedereen is daarbij gebaat omdat iedere euro geïnvesteerd in sport een ROI heeft van 2,7 (Rebel/KCSB 2022).

MOS geeft de sport- en beweegsector een maatschappelijke injectie

MOS pakt op wat door de georganiseerde sport niet of onvoldoende wordt ingevuld. Volgens het principe van inactief naar actief. Vanuit zelf-regie. Met inzicht en overzicht van de barrières en behoeften wordt beleid ontwikkeld met effectieve interventies en praktische oplossingen. Dat zorgt ervoor dat MOS juist daar actief is waar in de georganiseerde sport- en beweegsector het aanbod niet of onvoldoende geregeld is. MOS biedt alternatieven voor alle kwetsbare groepen die in die omgeving hard nodig zijn.

De drie voor 2030 van MOS:

MOS zet kennis, kunde en organisatiekracht in voor de realisatie van:

1. Een gelijkwaardige sportparticipatie en -cultuur met kansengelijkheid voor iedereen
2. De verbinding voor een professionele en financieel gezonde sportsector
3. Het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport en bewegen

De eerste twee urgente issues die MOS agendeert zijn;

De sportwet

MOS is voorstander van het tot stand komen van een sportwet omdat zij van mening is dat kwetsbare groepen structureel niet worden meegenomen. Door kwetsbare groepen expliciet te benoemen in de sportwet zorgen we ervoor dat deze groepen structureel onderdeel uitmaken van het toekomstige sportbeleid.

Buurtsportcoaches

MOS is van mening dat er meer capaciteit nodig is voor de inzet van buurtsportcoaches. Dichtbij huis zodat kwetsbare groepen beter bereikt kunnen worden en zorgen dat deze groepen structureel gaan sporten en bewegen.

 

De initiatiefgroep MOS wordt gevormd door: Johan Cruyff Foundation, Krajicek Foundation, Bas van de Goor Foundation, Giovanni van Bronckhorst Foundation, Dirk Kuyt Foundation, Yvonne van Gennip Foundation, FS straat, Esther Vergeer Foundation, Fonds Gehandicaptensport, Jantje Beton, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Sociaal Werk Nederland, Nationaal Ouderenfonds, 3×3 Unites, John Blankenstein Foundation, Nationaal Fonds voor de Sport, Stichting Life Goals.

 

Heb je vragen over MOS, dan kun je contact opnemen via het secretariaat : secretariaat.mos@gmail.com. Of telefonisch met Niels Meijer (JcF) 06-27309305 en/of Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport) 06-53694246

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Uniek Sporten Vandaag #15

Fonds Gehandicaptensport goede doel van de NN Dam tot Damloop

Marathonloper Niels-Olaf Bout kwalificeert zich voor Olympische Spelen in Parijs

Maak sport eerlijk