Het Uniek Sporten Debat 2023

Groepsfoto sport debat
Foto vlnr: Robbert Denneman, Frits Barend, Jeanet van der Laan (D66), Inge van Dijk (CDA), Lisa Westerveld (GroenLinks), Rudmer Heerema (VVD), Nike Boor en Mohammed Mohandis (PvdA).

 

Op 20 februari ontvingen wij vijf sportwoordvoerders in Nieuwspoort in Den Haag. Live gingen Frits Barend, Robert Denneman (ALLsportsradio) en Nike Boor aan de hand van drie stellingen in discussie over onze doelstelling: Sporten voor mensen met een beperking moet in 2023 vanzelfsprekend zijn.

Er werd gediscussieerd over hoe we onze gezamenlijke ambitie kunnen verwezenlijken. Hoe bereiken we de doelgroep? Door een landelijke communicatiecampagne te voeren of de doelgroep één op één te benaderen? Nike Boor heeft de eerst verkennende gesprekken gevoerd met het UWV (rekening houdend met alle restricties) om één op één te achterhalen wat de behoefte is van 350.000 WA-jongeren.

Meer hierover in het debat bij stelling 3: Goede voorlichting leidt ertoe dat iedereen met een beperking en directe omgeving bekend is met de mogelijkheden van sporten en bewegen. Luister hieronder:

Allsportsradio

Benieuwd naar de overige stellingen? Stelling 1: Gemeenten en zorgverzekeraars moeten verplicht meewerken om 1 centraal loket voor sporthulpmiddelen vorm te geven

Allsportsradio

Hieronder luister je naar stelling 2: De sporter met een beperking moet een adequate mobiliteitsoplossing geboden worden om naar en van de sportlocatie te komen zonder extra reistijd en meerkosten

Allsportsradio

Voorafgaand aan het Uniek Sporten Debat hebben wij nog een leuk interview gehad met onze ambassadeur en top rolstoeltennisser Jiske Griffioen. We spraken haar over de eerste editie van het vrouwen rolstoeltennis tijdens het ABN AMRO Open. Luister hieronder het interview met Jiske terug:

Allsportsradio

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Uniek Sporten Vandaag #16

(S)Cool on Wheels Uniek succesvol gelanceerd op cluster 2 onderwijs

Sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend: structurele samenwerking van start

Maak sport eerlijk