Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF lanceren de Sportdeelname Index voor personen met een beperking

Met veel trots lanceren Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF de eerste Sportdeelname Index (SDI) voor mensen met een beperking. Nadat NOC*NSF in 2018 de eerste Sportdeelname Index publiceerde wordt nu twee maal per jaar een online panelonderzoek uitgevoerd dat de sportdeelname volgt onder een representatieve groep Nederlanders met een lichte matige en zware beperking in de leeftijd van 5 tot 80 jaar.

Op basis van een vaste standaard vragenlijst worden o.a. sportfrequentie beweeggedrag sporttak sportomgeving inzichtelijk. Veel sociaal demografische kenmerken van de respondenten zijn bekend en allerlei analyses kunnen worden gemaakt waardoor Inzichten verkregen worden voor een effectieve optimalisatie van de sportdeelname van personen met een beperking. De Sportdeelname is beschikbaar en te downloaden op fondsgehandicaptensport.nl/SDI. Hieronder een korte highlight uit de SDI mei 2022:

Algemeen; 48% sport wekelijks
Een mooi percentage bij deze eerste SDI 48% wekelijkse sportdeelname met de uitdaging te komen tot een gelijkwaardige sportparticipatie van 61%. Een voorzichtige nuance is hier op zijn plaats; de 48% betreft de gehele groep Nederlanders dus én lichte én matige én zware beperking. Bij een matige tot zware beperking is de uitdaging vele malen groter en het percentage sportparticipatie aanzienlijk kleiner. Sporten en bewegen met een matige tot zware beperking is als een obstakelrace waarbij iedere volgende barrière complexer en hoger wordt naarmate de beperking ernstiger wordt. Voordat er ook maar één sportieve uitdaging kan worden aangaan word je geconfronteerd met complexe vooral maatschappelijke barrières. Het oplossen van die barrières en het inspelen op de behoeftes van de doelgroep is onze uitdaging; gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor de sport en bewegen met een beperking. Daarom maken wij sport eerlijk voor iedereen.

Jeugd met een beperking sport significant minder dan jeugd zonder een beperking
Wanneer de sportdeelname wordt vergeleken van 5-18 jarigen met een beperking met de sportdeelname met een algemeen beeld van de jeugd zien we grote verschillen. Maar liefst 31% van de 5-18 jarige sport niet tegenover 16% van de totale jeugd. Een alarmerend inzicht omdat op jonge leeftijd het fundament gelegd wordt voor een leven lang sport.

Mensen met een lage opleiding blijven achter in sportdeelname
Het aantal niet-sporters met een lage opleiding (mannen 59% en vrouwen 52%) is een stuk hoger dan het aantal hoogopgeleide niet-sporters (34% mannen 25% vrouwen). Veel voorkomende belemmeringen zijn financiële drempels het ontbreken van een sportmaatje en angst voor pijn. Wij hopen dat het sportplatform met de app Uniek Sporten en daarbinnen Uniek Sporten Thuis een antwoord is om te starten met sport en bewegen.

Top 3 meest beoefende sporten bestaan uit de wandelsport fitness en zwemsport
Sporters – in de leeftijd van 5 t/m 80 jaar – met een beperking zijn vooral aan het wandelen (19%) fitnessen (16%) en zwemmen (10%). In vergelijking tot de totale Nederlandse bevolking zien we dat deze top 3 sporten vergelijkbaar worden beoefend en dus even populair zijn. Andere sporten die veel worden beoefend zijn: hardlopen voetbal yoga en bowling.

De Sportdeelname Index is hier te downloaden: Rapport Sportdeelname Index

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond. Je wordt fitter, maakt vrienden en krijgt meer zelfvertrouwen. Voor mensen met een beperking is sporten helaas niet vanzelfsprekend. Met jouw donatie zorgt Fonds Gehandicaptensport dat mensen met een beperking kunnen sporten en bewegen! Met jouw donatie kunnen wij:

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Uniek Sporten Vandaag #16

(S)Cool on Wheels Uniek succesvol gelanceerd op cluster 2 onderwijs

Sport en bewegen voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend: structurele samenwerking van start

Maak sport eerlijk