Een sportwet die rechtsgelijkheid biedt, is geen kwestie van betutteling maar pure noodzaak

maandag 21 februari 2022

Sport en bewegen is geen spelletje, sport en bewegen is geen hobby en al helemaal niet voor mensen met een beperking. Ondanks de goede voornemens van de branche, de organisatorische integratie en de successen in de Topsport, staat sport en bewegen, recreatief en dicht bij huis, op achterstand of wordt gewoon vergeten. Fonds Gehandicaptensport vraagt de Kamer om samen met het ministerie van VWS een sportwet te ontwikkelen. Een wet waarin ook de sporters met een beperking worden erkend als kerngroep en daarmee ook de eerlijke aandacht en middelen krijgen die nodig zijn. Om zo de bewegingsarmoede onder mensen met een beperking, het hoofd te bieden.

Nike Boor sprak tijdens een rondetafelgesprek (RTG) een overleg dat door de Tweede Kamer gebruikt wordt om kennis te vergaren. Een ‘hoorzitting’ met een informeel karakter. Zo mag men elkaar bijvoorbeeld aanvullen en vragen stellen. Deelnemers worden niet onder ede verhoord zoals bij een parlementaire enquête. Wel wordt in voorkomende gevallen een parlementair verslag gemaakt.

Nike Boor ‘ik spreek de ambitie uit een coalitie in sport en bewegen te smeden voor een eerlijke toekenning van aandacht en middelen. Een coalitie die samen met de Kamer werkt aan de ontwikkeling van de sportwet. En zo zorgt dat we in 2030 een gelijkwaardige sportparticipatie hebben bereikt voor mensen met een beperking. Zodat de bewegingsarmoede in 2030 voor deze kerngroep tot het verleden behoort”.

Lees hier het Position Paper Fonds Gehandicaptensport

Lees hier de speech van Nike Boor


Kom in actie! Sporten is voor iedereen.