Downloadbare bestanden

Onderstaande video’s, foto’s en teksten kunnen gebruikt worden om meer informatie te geven over de reden waarom wij collecteren en waarom nieuwe collectanten zo hard nodig zijn. De teksten helpen bij het werven van collectanten. Alle bestanden kun je vrijblijvend gebruiken.

Dit is Laura.

Zonder buddy kan Laura niet sporten. Tijdens onze collecteweek collecteren we voor sporters zoals Laura, zodat zij kan blijven schaatsen en vreugde en vertrouwen haalt uit het samen sporten met vrienden.

Dit is Mitchel.

Zonder sportrolstoel kan Mitchel niet hockeyen. Tijdens onze collecteweek collecteren we voor sporters zoals Mitchel, zodat hij zijn droom kan verwezenlijken om in de toekomst in het Nederlands rolstoelhockeyteam kan spelen.

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond, het versterkt je sociale positie en het geeft vertrouwen! Fonds Gehandicaptensport*
ondersteunt sportorganisaties zodat iedereen met een handicap structureel dicht bij huis kan sporten en
sport ook voor hen vanzelfsprekend wordt. Hoe wordt je bijdrage besteed?

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Maak sport eerlijk