Nu doneren

hoofdfoto

Wat doen we?

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Lang niet overal is het sportaanbod toegankelijk of er ontbreken faciliteiten in de buurt.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat doen wij door middel van:

-        Het werven van (financiele) middelen

-        Het beschikbaar stellen van subsidies vaan sportorganisaties zonder winstoogmerk ( t.b.v. het financiering van sportevenementen, het aanschaffen van aangepast sport- en spelmateriaal en voor bouwtechnische aanpassingen van de sportlocatie)

-        Het geven van voorlichting

 

Werven

-        Particuliere werving:

De jaarlijks terugkerende collecteweek, actiematige collectes (bij sportevenementen zoals voetbalwedstrijden en  diverse sportevenementen georganiseerd door onze samenwerkingspartners, zoals het EK Baanwielrennen, het Univé Gymgala etc), ons donateursprogramma en de inkomsten die gegenereerd worden doordat derden die de gehandicaptensport een warm hart toedragen activiteiten voor ons opstarten. 

-        Zakelijke werving

1% FairShare® :  daarbij wordt het bedrijfsleven gevraagd om 1% bovenop het totale sportsponsoringsbudget te investeren in de gehandicaptensport. Inmiddels zijn er ruim 34 FairShare® partners.   

Op het Nationaal Gala voor de gehandicaptensport dat jaarlijks wordt georganiseerd ontmoeten de 1% FairShare® partners (en hun relaties) elkaar. Belangrijk onderdeel is de veiling waarbij unieke veilingkavels geveild worden, zo werd op het gala van 6 november 2014 maar liefst een bedrag van € 355.000 opgehaald.

Supporters: vele organisaties hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen omarmd en helpen Fonds Gehandicaptensport door als Supporter geld te werven (in drie jaar tijd 20.000 euro) en/of diensten of producten ter beschikking te stellen.

-        Besteden (toekenning subsidies)

Jaarlijks stelt Fonds Gehandicaptensport (financiele) middelen ter beschikking waarmee een groot aantal activiteiten mogelijk gemaakt kunnen worden. Denk daarbij aan de realisatie van innovatieve projecten, de aanschaf van sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen voor mensen met een handicap en de realisatie van bouwtechnische aanpassingen.

-        Voorlichten

Dat doen wij onder meer met het voorlichtingsprogramma (S)Cool on Wheels, een voorlichtingsproject voor het basisonderwijs, dat kinderen zelf laat ervaren hoe het is om met een handicap te sporten. Door deelname aan (S)Cool on Wheels krijgen kinderen een positief beeld van mensen met een handicap en leren zij welke topprestaties zij leveren in het dagelijks leven.