Nu doneren

hoofdfoto

Wat doen we?

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Sporten voor mensen met een handicap is nog steeds niet vanzelfsprekend. Lang niet overal is het sportaanbod toegankelijk of er ontbreken faciliteiten in de buurt.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat doen wij door middel van:

- Het werven van (financiele) middelen.

- Het beschikbaar stellen van subsidies voor sportorganisaties zonder winstoogmerk ( t.b.v. het financiering van sportevenementen, het aanschaffen van aangepast sport- en spelmateriaal en voor bouwtechnische aanpassingen van de sportlocatie).

- Het geven van voorlichting.