Nu doneren

hoofdfoto

Vrijwilligers

De mensen achter de collecte
Zonder vrijwilligers geen collecte. Ieder met een andere achtergrond of motivatie, zo gaan bijvoorbeeld vele duizenden vrijwilligers gaan gedurende één week per jaar de straat op en collecteren voor de gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport heeft negen regionale vrijwilligers die de landelijk vanuit Amstelveen gecoördineerde collecte in hun specifieke regio of provincie uitzetten en begeleiden. Zij zorgen ervoor dat de plaatselijke collectecoördinatoren voldoende uitgerust zijn om hun werk te kunnen doen voor de collecte en zijn ook de contactpersoon bij vragen over de collecte.

De regionaal medewerkers stellen zich graag voor. 

Regio Flevoland / deel Gelderland en Utrecht - Riky van Dam

Regio Overijssel - Johanna Bolkesteijn                                   
 "Via de basketbalvereniging van onze jongste zoon ben ik als collecteorganisator bij Fonds Gehandicaptensport betrokken geraakt. Enkele jaren later werd ik benaderd door de toenmalige regionaal medewerker of ik zijn rayon over wilde nemen. Door bij diverse evenementen aanwezig te zijn geweest, heb ik gezien hoeveel plezier ons medemens met een handicap aan zijn sport beleeft. Daar zet ik me dus graag voor in.”

Regio Gelderland - Hans Breuker                         
"Ik wil me graag inzetten, samen met het Fonds Gehandicaptensportom sport voor alle gehandicapten mogelijk te maken, omdat bewegen goed is, voor iedereen."

Regio Zuid-Holland (Midden/Zuid) en Zeeland Peter Buller              
"Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk sport voor gehandicapten is en heb daar ook nog steeds profijt van. Ik sport weliswaar niet meer, maar kan anderen met mijn werkzaamheden helpen om te kunnen sporten. Sport is uitdagend, biedt een grote diversiteit aan contacten en de mogelijkheid iets te ontwikkelen, je sociale vaardigheden en diplomatie maximaal toe kunnen passen en het is dankbaar werk nu de overheid zich op diverse fronten terugtrekt. En dit in een leuk team om mee samen te werken!"

Regio Zuid-Holland Noord en deel Noord-Holland Zuid – Adrie Antoine

Regio Noord-Brabant (Midden/Oost) - Martien van Bergen             
"Iedereen moet kunnen lachen, huilen en presteren. Dat is sport op zijn best en dus ook voor sporters met een handicap!" 

Jan Gubbels - coördinator collecte Groot- Venlo en diverse projecten Fonds Gehandicaptensport
Jan Gubbels is al meer dan 30 jaar lang betrokken bij de organisatie van diverse (voetbal- of collecte-)projecten ten behoeve van de sporters met een handicap en voor Fonds Gehandicaptensport een vrijwilliger van grote betekenis. Ook is hij actief als vertegenwoordiger van het Fonds bij de regionale projecten en/of FairShare partners in Noord-Limburg.