Nu doneren

hoofdfoto

Vrijwilligers

De mensen achter de collecte
Zonder vrijwilligers geen collecte. Ieder met een andere achtergrond of motivatie, zo gaan bijvoorbeeld vele duizenden vrijwilligers gaan gedurende één week per jaar de straat op en collecteren voor de gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport heeft negen regionale vrijwilligers die de landelijk vanuit Amstelveen gecoördineerde collecte in hun specifieke regio of provincie uitzetten en begeleiden. Zij zorgen ervoor dat de plaatselijke collectecoördinatoren voldoende uitgerust zijn om hun werk te kunnen doen voor de collecte en zijn ook de contactpersoon bij vragen over de collecte.

De regionaal medewerkers stellen zich graag voor. 

Regio Friesland - Maria Poeisz
Maria Poiesz: "Juist in deze economisch lastige tijd, waarin collectes minder ophalen, sponsoren lastiger te vinden zijn, en vrijwilligerswerk onder druk staat, juist in deze tijd is financiële ondersteuning meer nodig dan ooit. Steeds verder worden de mogelijkheden van sporters met een handicap ingeperkt, waardoor sport er steeds vaker bij inschiet.' Juist nu is het belangrijk dat sporten voor iedereen blijft bestaan. Daarom blijf ik mij inzetten voor het Fonds Gehandicaptensport."

 

Regio Flevoland / deel Gelderland en aantal comités Utrecht - Riky van Dam

regionaal Riky


Regio Noord-Holland (Noord) regionaal medewerker Max Kan


Regio Overijssel - regionaal medewerker Johanna Bolkesteijn                                    

Johanna Bolkesteijn: "Via de basketbalvereniging van onze jongste zoon ben ik als collecteorganisator bij Fonds Gehandicaptensport betrokken geraakt. Enkele jaren later werd ik benaderd door de toenmalige regionaal medewerker of ik zijn rayon over wilde nemen. Door bij diverse evenementen aanwezig te zijn geweest, heb ik gezien hoeveel plezier ons medemens met een handicap aan zijn sport beleeft. Daar zet ik me dus graag voor in.”


Projectmedewerker – Marian Bakkes (voormalig regionaal medewerker Utrecht)                                                           

Marian Bakkes: ‘Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn en daarom zet ik mij in voor het onderdeel gehandicaptensport, omdat daar, naar mijn mening, nog te weinig aandacht voor is. Ze beleven er zoveel plezier aan om ergens aan mee te doen, geweldig!’


Regio Gelderland - regionaal medewerker Hans Breuker                         

Hans Breuker: ‘Ik wil me graag inzetten, samen met het Fonds Gehandicaptensportom sport voor alle gehandicapten mogelijk te maken, omdat bewegen goed is, voor iedereen.’


Regio Zuid-Holland (Midden/Zuid) en Zeeland - regionaal medewerker Peter Buller              
Peter Buller: ‘Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk sport voor gehandicapten is en heb daar ook nog steeds profijt van. Ik sport weliswaar niet meer, maar kan anderen met mijn werkzaamheden helpen om te kunnen sporten. Sport is uitdagend, biedt een grote diversiteit aan contacten en de mogelijkheid iets te ontwikkelen, je sociale vaardigheden en diplomatie maximaal toe kunnen passen en het is dankbaar werk nu de overheid zich op diverse fronten terugtrekt. En dit in een leuk team om mee samen te werken!’


Regio Zuid-Holland Noord en  deel Noord-Holland Zuid – regionaal medewerker Adrie Antoine


Regio Noord-Brabant (Midden/Oost) - regionaal medewerker Martien van Bergen             Martien van Bergen: ‘Iedereen moet kunnen lachen, huilen en presteren. Dat is sport op zijn best en dus ook voor sporters met een handicap!’ 


Regio Utrecht en Westelijk Noord-Brabant – regionaal medewerker Ingrid Zwets-Pelkmans


Regio Limburg (Zuid) - regionaal medewerker Brigitte Hannon                                
Brigitte Hannon: ‘Gehandicaptensport (niet?) normaal. Zo goed!’

 

Jan Gubbels - coördinator collecte Groot- Venlo en diverse projecten Fonds Gehandicaptensport
http://www.fondsgehandicaptensport.nl/syscontent/cms/txtimgs/2014_03_10_4ce46b19094e87b2618b3ad789bd19c2

Jan Gubbels is al meer dan 30 jaar lang betrokken bij de organisatie van diverse (voetbal- of collecte-)projecten ten behoeve van de sporters met een handicap en voor Fonds Gehandicaptensport een vrijwilliger van grote betekenis. Ook is hij actief als vertegenwoordiger van het Fonds bij de regionale projecten en/of FairShare partners in Noord-Limburg.