Nu doneren

hoofdfoto

Voor wie zijn we er?

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken door het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Dat doen wij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting aan.

Fonds Gehandicaptensport steunt landelijke organisaties als NOC*NSF, Special Olympics Nederland en SailWise, maar ook veel sportbonden én verenigingen, om het aanbod van sporten voor mensen met een handicap te vergroten en de kwaliteit daarvan te verbeteren.