Nu doneren

hoofdfoto

Subsidies

Bij Fonds Gehandicaptensport kunnen lokale verenigingen een start- en/of stimuleringssubsidie aanvragen ten hoeve van aangepast sporten. Een subsidie die sport mogelijk maakt voor mensen met een handicap op lokaal niveau.

De volgende projecten ter stimulering van sport voor mensen met een handicap komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Op voorwaarde dat een structureel aanbod wordt ontwikkeld of in ontwikkeling is.

- Werven en behouden van leden

- Het werven van vrijwilligers en kader

- Sportvervoersregeling

- Sport- en spelmateriaal

- Sportevenementen en toernooien met als doel instroom van sporters met een handicap

- Voorzieningen en aanpassingen aan de accommodatie

- Innovatieve projecten

Een financiële bijdrage kan worden aangevraagd door geregistreerde verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk die de organisatie, belangenbehartiging of stimulering en promotie van sport tot doel hebben inclusief voor mensen met een handicap.

Hoogte van bijdrage
De aangevraagde subsidie is maximaal €5.000,- voor een periode van maximaal 3 jaar en dient bestemd te zijn ter dekking van de meerkosten verbonden aan de aanschaf of de activiteit. Ga voor meer informatie naar de richtlijnen en het aanvraagformulier. Heb je nog vragen aan de hand van deze informatie? Mail dan naar: subsidies@fondsgehandicaptensport.nl