Nu doneren

hoofdfoto

Vakantiedag wordt Sportdag

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een matige tot zware handicap. Circa 1/3 daarvan staat bij sport buitenspel. Gehandicaptensport is helaas niet vanzelfsprekend. En dat terwijl sport geen luxe is maar een pure noodzaak. Voor mensen met een handicap is extra ondersteuning nodig; extra coaching, aangepast sportmateriaal en kennismaking met de sport. Dat kost altijd meer tijd en ook meer geld. Je zou kunnen zeggen dat sporters met een handicap niet zozeer beperkt worden door de handicap maar door het gebrek aan geld. Pas als iedereen kan sporten is voor ons allemaal de wedstrijd gewonnen. Uw hulp is dan ook meer dan welkom. 

Hoe een vakantiedag een sportdag wordt
We hebben in Nederland te veel aan bovenwettelijke vakantiedagen opgespaard. Als iedereen deze dagen tegelijkertijd opneemt, is dat voor organisaties een groot probleem. Ook zetten al die gereserveerde dagen druk op de balans. De Fonds Gehandicaptensport sportdag is een eenvoudige oplossing om het stuwmeer aan vrije dagen af te bouwen en tegelijkertijd een goed doel te dienen. 

Een win-win voor iedereen
Samen gaan we vakantiedagen inleveren om sportdagen te kunnen aanbieden aan de sporters met een handicap. Een win-win situatie voor iedereen! Enthousiasmeert u uw medewerkers voor ons initiatief?

Met de deelname van uw organisatie, het vrijmaken van vakantiedagen en het doneren in de vorm van sportdagen, investeren wij in onze doelstelling en indirect in de reële economie. Wordt er weer geïnvesteerd in de economie en ook de werkgelegenheid. Ook hier geldt; pas als iedereen kan meedoen is voor ons allemaal de wedstrijd gewonnen.

Communicatie in uw organisatie
Voor de communicatie in uw organisatie ontwikkelden wij  een speciale ‘medewerkerpagina en banners voor uw intranet. Daarop staan, naast de uitleg van deze activiteit, ook inspirerende filmpjes. Plus een voorbeeld van de scheurkalenders en de armbandjes met tekst ‘als een team’.

Een simpele manier om ons verzoek bij uw medewerkers ‘viraal’ te laten gaan. In het bijgaande menu staan ook deze voorbeelden. (Menu met daarin de film Barcelona, de film gala 2012, de afbeelding van de pagina uit de scheurkalender en de bandjes). In de hoop zoveel mogelijk mensen, ook vaak sporters, te stimuleren een dag te geven voor de sporters met een handicap.

Schouder aan schouder
Iedere medewerker die een dag doneert ontvangt van ons een bandje met de tekst ‘als een team’. Een team dat schouder aan schouder staat achter de sporters met een handicap. Zie in het bijgaande menu het voorbeeld.

Direct aanmelden?
Wilt u uw organisatie direct aanmelden? Dat kan via het deelnameformulier. (koppeling naar aanmeldformulier).

Of persoonlijk overleg?
Er zijn een aantal mogelijkheden die we graag met u persoonlijk afstemmen. Denk daarbij aan:

·         Voorlichting naar uw medewerkers over onze doelstelling

·         Een bezoek van een van onze ambassadeurs voor een motivational-speech

·         Verschillende (belastingvrije) oplossingen, dus fiscaal aantrekkelijk

·         De verwerking tailor made op uw HR-systeem etc.

U kunt contact opnemen met Monica van Harn, manager Marketing en Communicatie 06 12 74 10 24.

Niemand mag buitenspel staan
Wij zijn trots de volgende personen en organisaties tot ons team te mogen rekenen; 1% FairShare partners, (sport)sponsors, bestuur, Comité van Aanbeveling, directie Fonds Gehandicaptensport, Aat Schouwenaarm Dolf Segaar, Frank Peters, Frank van den Wall Bake, Gerry Houterman, Henk Markerink, Jan de Jong, Joost Manassen, Kitty Koelemeijer, Nike Boor, Paul Broersen, Peter Vogelzang, Piet Hein Merckens, Rene Martens, Toine van Laack, Trienke Stellema, Truus Koppelaar.