Hero Judo

SMS

Doneren via sms

Eén van de mogelijkheden om de gehandicaptensport eenmalig te steunen is via sms met een bedrag van €2.-

FGS180

Fonds Gehandicaptensport is als goede doel gekoppeld aan de Premier League Darts op 18 en 19 april 2018. Er wordt aandacht gevraagd voor para-darts. Om para-darts en de gehandicaptensport in Nederland te ondersteunen zijn er diverse fondsenwervende activiteiten. Als je een sms stuurt met de tekst FGS180 naar 4333, dan steun je ons met een bedrag van € 2,-. De opbrengst van de sms-actie komt ten goede aan de gehandicaptensport, waaronder para-darts. De actie is georganiseerd voor mensen van 18 jaar en ouder en woonachtig in Nederland. Onder de deelnemers aan de sms-actie worden 5 gesigneerde dartborden verloot. Deelname is mogelijk tot en met 6 mei 2018. 

SPORT

Als je een sms stuurt met “SPORT” naar 4333, steun je ons met een maximaal bedrag van €2,- tenzij anders aangegeven. Je ontvangt daarna een bedank-sms van Fonds Gehandicaptensport. Dit bericht is kosteloos. De eenmalige donatie van €2,- wordt vervolgens afgeschreven van de bij de sms-behorende telefoonrekening of van het beltegoed.

Wat doet Fonds Gehandicaptensport met mijn telefoonnummer?

Fonds Gehandicaptensport gaat vertrouwelijk om met telefoonnummers. Fonds Gehandicaptensport zal het bij de organisatie bekende telefoonnummer mogelijk gebruiken om de deelnemer te bedanken voor de donatie. Bijvoorbeeld nadat een deelnemer aan één van de sms-acties van Fonds Gehandicaptensport heeft geparticipeerd.

Het telefoonnummer kan mogelijk ook gebruikt worden om uitleg te geven over het werk Fonds Gehandicaptensport of om andere mogelijkheden te bespreken waarmee je een bijdrage kunt leveren aan de gehandicaptensport. Wij werken hierbij samen met telemarketingbureaus.

Alle gegevens die Fonds Gehandicaptensport verkrijgt in het kader van deze donatiemogelijkheid, worden opgenomen in een eigen gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.  

Gebruik sms-nummer 4333

Fonds Gehandicaptensport werkt samen met Goede Doelen Nederland. Bij deze branchevereniging zijn vele goede doelen aangesloten. Goede Doelen Nederland heeft GEEF mobiel opgericht om duidelijkheid te creëren voor de goededoelensector ten aanzien van sms-diensten. GEEF mobiel is in 2016 door Goede Doelen Nederland overgedragen aan CM Technology B.V.

Goede Doelen Nederland heeft onder andere onderhandeld over de afdracht die goede doelen krijgen voor ontvangen sms’jes, zodat er zoveel mogelijk geld naar het goede doel gaat. Om fondsenwerving via sms-nummers zo algemeen en zo duidelijk mogelijk te houden is ervoor gekozen om dit te koppelen aan één sms-nummer, het nummer 4333.

Fonds Gehandicaptensport gebruikt alleen 4333 bij het vragen van een sms-gift. Het bedrag dat we ontvangen per sms verschilt per provider, meer informatie is te vinden op Geefmobiel

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.