SDI

 

Vanaf mei 2022 wordt twee maal per jaar het sport- en beweeggedrag van personen met een beperking uitgezet tegen het sport- en beweeggedrag van de totale Nederlandse bevolking. De verkregen inzichten geven richting om effectief de sportdeelname van personen met een lichte, matige of zware beperking te optimaliseren. En zo sport eerlijk te maken door gelijkwaardig te zijn aan die van totaal Nederland.

Maak sport eerlijk