Nu doneren

hoofdfoto

Regionalen

De organisatie van de collecte

De organisatie van de collecte is zeer arbeidsintensief, maar het is wel één van de activiteiten waarbij direct persoonlijk contact is tussen Fonds Gehandicaptensport en de gever. De collecte is daarmee niet alleen een middel om gelden te werven, maar maakt het tevens mogelijk om breed onder de aandacht van het publiek te komen (voorlichting en informatieverstrekking).

Coördinatie

De collecte wordt vanuit het landelijke bureau in Amstelveen gecoördineerd. Ook heeft Fonds Gehandicaptensport regionaal medewerkers, in totaal 11 personen die de collecte in hun specifieke regio uitzetten en begeleiden. Onder deze regionaal medewerkers vallen de plaatselijke collectecomités. Deze comités werven en instrueren de noodzakelijke collectanten, die met de collectebus en een stratenplan langs de deuren gaan.

Fonds Gehandicaptensport in het land

Voor het landelijk bureau zijn deze regionaal medewerkers het belangrijkste aanspreekpunt in de collecteorganisatie. Zij zijn het die de comités in hun regio moeten werven, enthousiasmeren, organiseren en aansporen tot een betere, effectievere werkwijze. De regionaal medewerkers zijn enige maanden per jaar actief voor de collecte; de overige maanden geven zij voorlichting en informatie over de activiteiten van Fonds Gehandicaptensport en de mogelijkheden van financiële ondersteuning voor projecten.

De plaatselijke comités zijn uitsluitend rond de collecteperiode actief. Zij werven collectanten, instrueren hen en voorzien hen van de benodigde materialen. Deze materialen bestellen zij bij het landelijke bureau.

Niet in iedere regio beschikt het Fonds over een regionaal medewerker en plaatselijke collectecomités. Dit heeft helaas tot gevolg, dat er niet in het hele land gecollecteerd wordt. Wel streven we ernaar om deze zgn. 'witte vlekken' elk jaar te verminderen en steeds meer collectanten te enthousiasmeren voor de gehandicaptensport.