Nu doneren

hoofdfoto

Particulier

Help ook mee om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken

Fonds Gehandicaptensport is dé fondsenwervende organisatie die zich inzet om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Ongeacht leeftijd, handicap en niveau waarop gesport wordt. Dat kost geld. Veel geld. Want om gehandicapte te kunnen sporten zijn vaak aanpassingen nodig, aan de accommodatie, het sport- en spelmateriaal maar veelal is er ook extra/speciaal vervoer noodzakelijk. Jaarlijks stellen wij subsidies beschikbaar aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk

Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen overheidssubsidies en is geheel afhankelijk van de giften en bijdragen die wij als fonds zelf werven. Jouw hulp is daarom zeer welkom want alleen door als één team achter de sporters met een handicap te staan kunnen we er voor zorgen dat sport voor iedereen met een handicap mogelijk gemaakt wordt. Pas dan is de wedstrijd gewonnen.

Wil jij ons helpen? Graag! Kijk in het menu rechts voor meer informatie of neem contact op met Maaike Hooghiemstra via maaike@fondsgehandicaptensport.nl of 06 22 17 63 50.