Nu doneren

hoofdfoto

ParaPaard - Home

Marielle Wiegmans heeft vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, passie voor mensen en paarden, de ambitie om daadwerkelijk het verschil te maken door zich in te zetten voor organisaties (zonder winst-oogmerk) en verenigingen die aangepaste paardensportactiviteiten (willen gaan) aanbieden. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Sportfonds op Naam ParaPaard wat onderdeel uitmaakt van Fonds Gehandicaptensport.

Waar Fonds Gehandicaptensport zich inzet om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te vergroten en te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport zet ParaPaard zich specifiek in voor de aangepaste paardensport.

ParaPaard biedt steun (materieel en immaterieel) aan organisaties en verenigingen die zich (willen gaan) bezighouden met aangepaste paardensportactiviteiten. Op deze wijze wil ParaPaard invulling geven aan de ambitie om  aangepast paardrijden en therapeutisch rijden toegankelijk(er) te maken en te houden. Voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, en/of zintuiglijke handicap. Jong en oud.

Omdat niemand buitenspel mag staan.

foto's: Boasphoto 


Er zijn meerdere mogelijkheden om ParaPaard te steunen. Eën daarvan is door de aankoop van de knuffel Karel. Karel is het boegbeeld en de mascotte van Sportfonds Parapaard. 

Klik hier om Kareltje te bestellen

U kunt ook rechtstreeks storten op rekeningnummer NL97INGB0000008362 t.n.v. Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten o.v.v. ParaPaard.

Anky van Grunsven ambassadeur ParaPaard!

“ Paardrijden maakt op een leuke manier fysiek en mentaal sterker en het geeft veel plezier. Daarom is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te kunnen paardrijden. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij aan ParaPaard want ik vind het geweldig zoals zij zich inzetten om paardrijden voor mensen met een handicap mogelijk te maken”