Klik op de button en download met je rechter muisknop

Dit is Laura.

Zonder buddy kan Laura niet sporten. Tijdens onze collecteweek collecteren we voor sporters zoals Laura, zodat zij kan blijven schaatsen en vreugde en vertrouwen haalt uit het samen sporten met vrienden.

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond, het versterkt je sociale positie en het geeft vertrouwen! Fonds Gehandicaptensport*
ondersteunt sportorganisaties zodat iedereen met een handicap structureel dicht bij huis kan sporten en
sport ook voor hen vanzelfsprekend wordt. Hoe wordt je bijdrage besteed?

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Maak sport eerlijk