Wat we in 2018 hebben gerealiseerd

 

412 Subsidies O.a. 143 sportverenigingen hebben in 2018 een start- of stimuleringssubsidie ontvangen t.b.v. de ontwikkeling van gehandicaptensport binnen de vereniging.

42.172 Breedtesporters hebben steun van ons ontvangen middels deze subsidies, steun van organisaties als SailWise, Special Olympics en grote sportieve evenementen (diverse EK’s en WK’s voor sporters met een handicap).

373 Clinics zijn gegeven door ons voorlichtingsproject (S)Cool on Wheels waarbij we kinderen vertellen en laten ervaren hoe het is om te sporten en leven met een handicap. Hier hebben al ruim 9.838 kinderen aan meegedaan. Meer dan 35 scholen hebben zich voor de gehandicaptensport ingezet door een sponsoractie te organiseren. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht geeft (S)Cool on Wheels het merendeel van de clinics.

90% van Nederland is via de gemeente of sportservice aangesloten bij Uniek Sporten. Gezamenlijk maken deze sportconsulenten, die lokaal het sportaanbod beheren, 3.000 sportaanbieders en daarmee ruim 5.000 sportactiviteiten vindbaar. Sinds de start weten meer dan 600.000 unieke bezoekers de website en app te vinden en worden zo naar een passende sport begeleid.

93 deelnemers deden mee aan de verkiezing Sporttalent van het Jaar, er werden ruim 34.000 stemmen uitgebracht.

Logo FGS

Doneer!
En maak sport mogelijk voor iedereen.

Sporten is gezond, het versterkt je sociale positie en het geeft vertrouwen! Fonds Gehandicaptensport*
ondersteunt sportorganisaties zodat iedereen met een handicap structureel dicht bij huis kan sporten en
sport ook voor hen vanzelfsprekend wordt. Hoe wordt je bijdrage besteed?

Hoe vaak wil je doneren?

Met welk bedrag wil je ons steunen?

Maak sport eerlijk