Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Fonds Gehandicaptensport bestaat uit negen bestuursleden die zich vrijwillig hebben verbonden aan Fonds Gehandicaptensport.

  • Henk Markerink (Voorzitter)
  • Trienke Stellema (Penningmeester)
  • Peter van Keulen (Secretaris)
  • Bob van Oosterhout
  • René Martens
  • Dolf Segaar
  • Kitty Koelemeijer
  • Frans van Steenis
  • Marc ter Haar


Beschermheer: Pieter van Vollenhoven