Nu doneren

hoofdfoto

NOC*NSF

Samen wat samen kan, apart wat apart moet

Fonds Gehandicaptensport is maatschappelijk partner van NOC*NSF. ‘Wij zijn intensiever gaan samenwerken met NOC*NSF, de sportbonden en de verenigingen met een sportaanbod voor gehandicapten, om ervoor te zorgen dat meer mensen met een handicap structureel kunnen (blijven) sporten’, aldus directeur Nike Boor.

Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het is fantastisch om te doen en brengt vooral ook veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen, jong en oud, met of zonder handicap. 

Sport is een bindend element voor onze maatschappij. Daarom vindt NOC*NSF het zeer belangrijk dat de hele Nederlandse maatschappij wordt geïnspireerd door sport. Samen met de sportbonden werkt NOC*NSF aan het versterken van de georganiseerde sport, ook voor mensen met een handicap. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te laten sporten binnen de georganiseerde sport en zo dicht mogelijk bij huis. Dit volgens het door het Fonds onderschreven motto: samen wat samen kan, apart wat apart moet.

Inmiddels is het merendeel van de gehandicaptensporten onder de hoede gebracht van de reguliere sportbonden. Het doel van deze integratie is om alle mogelijkheden die een sportbond te bieden heeft ook voor sporters met een handicap beschikbaar te stellen. Van het laagste niveau tot en met de Paralympische topsport. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt NOC*NSF hierbij.