Stellingen Uniek Sporten verkiezingsdebat

woensdag 10 maart 2021

Michiel van Nispen (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks), Rudmer Heerema (VVD) en Jeanet van der Laan (D66) zijn het op veel punten in de politiek niet met elkaar eens, maar één ding hebben ze wel gemeen: ze willen alle vier dat sporten en bewegen voor mensen met een handicap toegankelijk wordt.

Stelling uit ons sportdebat:
Het nieuwe kabinet moet de ongelijkheid wegnemen en meer investeren in de sport voor mensen met een handicap en overige achterstandsgroepen.

Rudmer Heerema (VVD): “De sportsector is té afwachtend. Ik verwijt de sportwereld dat ze niet in beeld hebben op welk moment ze in de Kamer met de juiste vragen moeten komen. Twee dagen van te voren met een lobbybrief in Den Haag komen is veel te kort dag, dan zijn alle beslissingen er al doorheen. Alleen in juni en november gaat het over sport en de andere dagen niet. En dat is eigenlijk heel verschrikkelijk.”

Benieuwd wat de andere partijen hier specifiek over zeggen? Ga direct naar deze stelling uit ons Uniek Sporten verkiezingsdebat

Stelling uit ons sportdebat:
Verstrekken of vergoeden van sporthulpmiddelen is een voorwaarde om de sportparticipatie te stimuleren daarom moet er één loket komen.

Lisa Westerveld (GroenLinks): "Een kennis van mij moest zelf in actie komen om een sportrolstoel van €10.000 bij elkaar te krijgen. Hoezo kon hij niet gewoon aankloppen bij de instanties? Het is hem uiteindelijk via crowdfunding gelukt, maar dat is toch te gek voor worden. Het verkrijgen van een sporthulpmiddel moet niet afhangen van of je mondig genoeg bent”.

Benieuwd wat de andere partijen hier specifiek over zeggen? Ga direct naar deze stelling uit het Uniek Sporten verkiezingsdebat

Stelling uit ons sportdebat:
De publieke omroepen moeten meer zichtbaarheid en promotie geven en daarmee bijdragen aan de bewustwording van inclusief sporten.

Michiel van Nispen (SP): "Publieke omroep is van en voor ons allemaal, dus ook voor sporters met een beperking. Het is nu niet evenredig verdeeld. Ik zou het mooi vinden als we de komende tijd een gezamenlijk pleidooi houden in de Tweede kamer om het eerst netjes te vragen en daarna desnoods af te dwingen”.

Benieuwd wat de andere partijen hier specifiek over zeggen? Ga direct naar deze stelling uit ons Uniek Sporten verkiezingsdebat

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.