Prachtig bedrag van de VriendenLoterij

donderdag 1 april 2021

De VriendenLoterij schenkt over 2020 een bedrag van meer dan 56 miljoen euro aan goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Fonds Gehandicaptensport heeft afgelopen week een prachtige cheque mogen ontvangen met een bedrag van € 684.996,-.

Dankzij de steun van de loterijdeelnemers van de VriendenLoterij komt Fonds Gehandicaptensport weer een stapje dichter bij haar doel om sport voor de 1,7 miljoen mensen met een handicap in Nederland structureel en dicht bij huis mogelijk te maken. Vanuit deze bijdrage steunt het Fonds vele sportverenigingen bij het opstarten en/of uitbreiden van sportaanbod voor mensen met een handicap. Zoals Puck, zodat zij elke week kan genieten op de manege.

Hartelijk dank aan alle deelnemers van de VriendenLoterij. Met deze steun kunnen wij vooral denken in mogelijkheden en mooie sporten met handicap mogelijk maken.

Foto: Puck, op de manage Gooi- en Eemland in Bussum

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.