ParaPaard Corona Noodfonds maakt € 40.000,- vrij voor de paardensport

woensdag 8 april 2020

Noodfonds voor stichtingen voor ruiters met een beperking

Om de stichtingen te helpen en veilig te stellen dat paardensport ook in de toekomst toegankelijk blijft voor mensen met een beperking, heeft het Sportfonds ParaPaard besloten om het ParaPaard Corona Noodfonds in het leven te roepen. Door de enorme hulp van trouwe sponsoren kan Parapaard € 40.000,- eenmalig ter beschikking stellen voor financiële ondersteuning.

Financiële ondersteuning

De stichtingen zijn momenteel het meest geholpen met een bijdrage aan de kosten van de eerste levensbehoefte van de paarden zoals voer, de hoefsmid, stro, de dierenarts en in sommige gevallen de huur voor de accommodatie omdat ook deze kosten veelal gewoon door blijven lopen. Er is een dringende vraag naar financiële ondersteuning in specifiek deze periode, waarin de inkomsten niet tegen de uitgaven opwegen.

Hoe werkt het?

Iedere stichting of vereniging aangesloten bij de FPG kan eenmalig een aanvraag indienen bij het Parapaard Corona Noodfonds. Een stichting of vereniging kan maximaal € 1.000,- aanvragen, de aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en er wordt gekeken naar de noodzaak van de aanvraag. Het Noodfonds bevat momenteel € 40.000,-. De bijdrage kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar info@parapaard.nl.

Met hulp van het bedrijfsleven

Het Sportfonds ParaPaard ontvangt haar inkomsten uit giften van particulieren en bedrijven en is onderdeel van Fonds Gehandicaptensport. Doorgaans zet het Sportfonds zich in om stichtingen en verenigingen te steunen bij het (door)ontwikkelen van sport- en beweegaanbod, het aanschaffen van speciaal materiaal zoals tilliften en aangepaste zadels en opleiden van vrijwilligers. Het wegvallen van evenementen tijdens de Corona crisis raakt ook het Sportfonds ParaPaard. Daarom roept het Sportfonds particulieren en bedrijven op om wanneer mogelijk financieel te steunen.

Deze steun is hard nodig om het mooie werk voort te kunnen zetten en mensen met een beperking het plezier, therapie, liefde van de paarden te kunnen blijven geven die ze tijdens deze crisis zo moeten missen.