Aon versterkt band Rotterdamse Sporticonen en gehandicaptensport

vrijdag 9 maart 2018

Aon Nederland, risico- en verzekeringsadviseur, heeft besloten om de samenwerking tussen Rotterdamse Sporticonen en Fonds Gehandicaptensport te versterken. De stichting Rotterdamse Sporticonen bewaart het sportief-culturele erfgoed van Rotterdam en bevordert de gezondheid van de Rotterdamse jeugd via gratis, jaarlijks terugkerende jeugdsportevenementen met de naam en medewerking van Rotterdamse sporthelden.

Alliantie voor kinderen met beperking

Kinderen met een handicap krijgen volop kans om mee te doen. In 2018 al bij zeven van de totaal zestien evenementen. Speciaal voor hen vormde Rotterdamse Sporticonen onlangs tijdens de Dirk Kuyt Cup samen met Fonds Gehandicaptensport, de Dirk Kuyt Foundation, Mytylschool De Brug en Rijndam Revalidatie de ‘Alliantie voor kinderen met beperking’.  

Talentvolle jongeren stimuleren

Als 1% FairShare® partner van Fonds Gehandicaptensport steunt Aon Nederland de inspanningen voor de gehandicapte jeugd. Via Fonds Gehandicaptensport treedt Aon daarmee toe tot de partnerkring van Rotterdamse Sporticonen. Marc van Nuland, Country Manager Aon Nederland: ”Wij zijn trotse partner van deze stichtingen en vereerd een bijdrage te kunnen leveren aan alle prachtige initiatieven. Aon wil toegevoegde waarde leveren aan de lokale gemeenschap en samen met Fonds Gehandicaptensport en Rotterdamse Sporticonen stimuleren wij jongeren, en in het bijzonder kinderen met een beperking.”  

Partnerschap gaat verder dan financiële steun

“Wij zijn er trots op dat Aon zo royaal intekent op het initiatief. Dit legt een stevig fundament onder onze gezamenlijke ambitie om kinderen met een beperking zo veel mogelijk deel te laten zijn van het sportplezier in onze feestelijke evenementen. Samen met kinderen zonder beperking. Het partnerschap gaat bij ons verder dan financiële steun. Medewerkers van onze partnerbedrijven kunnen een actief aandeel hebben in de uitvoering. Juist deze sponsoring nieuwe stijl geeft de samenwerking extra waarde. Wij verheugen ons erop om die belofte ook met Aon waar te maken. In het belang van kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.”

Kom in actie! Sporten is voor iedereen.