Nu doneren
<- terug naar overzicht

Tafeltennisvereniging Rijnsoever

 

Verslag van de vereniging:

Steun van het Fonds Gehandicaptensport voor minder validen TTV Rijnsoever

Katwijk - Het Fonds Gehandicapten Sport ondersteunt het project minder validen sport bij tafeltennis vereniging Rijnsoever. De minder validen zijn volledig geïntegreerd in de tafeltennis vereniging, en spelen allemaal op hun eigen niveau.

Een stukje historie; begin 2005 ontving TTV Rijnsoever een tip dat de gemeente Katwijk en het Zeehos op zoek waren naar sportverenigingen die aan bewoners van het Zeehos (Raamwerk) faciliteiten en een lidmaatschap konden aanbieden. Wat ongewoon was werd gewoon. Zondag 29 mei 2005 is Tafeltennisvereniging Rijnsoever gestart met het aanbieden van aangepaste vormen van tafeltennis aan lichamelijk meervoudig mindervalide bewoners van het Zeehos. Het Zeehos is één van de locaties voor ondersteund en begeleid wonen van Stichting Het Raamwerk. Sinds die dag worden jaarlijks op 30 zondagmiddagen en op toernooi-avonden door een 14-tal mindervalide bewoners van het Zeehos/Raamwerkgetafeltennist. Daarnaast zijn de bewoners vast aanwezig bij zaken als barbecue en nieuwjaarsreceptie. De spelers zijn lid van de vereniging en daardoor tevens lid van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Het enthousiasme van de deelnemers vormt voor de begeleiders de spreekwoordelijke brandstof om zich voor dit doel in te zetten. De deelnemers worden door het tafeltennissen meer betrokken bij de maatschappij. Ze genieten zichtbaar!

De spelvorm is aangepast aan de zwaarte van de handicap. Een veel gebruikte vorm is het schuiftafeltennis. Bij deze vorm van tafeltennis wordt het netje vervangen door planken aan de zijkant van de tafel en wordt het balletje met een batje over de tafel geschoven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een extra grote bal (55 mm in plaats van de reguliere 40 mm) in verband met de extra controle die dat biedt aan de spelers. Mindervalide tafeltennis is niet per definitie gelijk aan rolstoeltafeltennis. Afhankelijk van de handicap kunnen rolstoelgebruikers deelnemen aan de reguliere tafeltenniscompetities en toernooien of in recreatief verband zonder begeleiding sporten. 
Momenteel wordt, onder andere door vrijwilligers van TTV Rijnsoever, hard gewerkt aan het nieuwe complex voor de tafeltennisvereniging. In de oude zaal is het voor de mindervalide spelers wat behelpen (krappe ruimtes etc.). In de nieuwe zaal is daar waar nodig rekening gehouden met leden met een lichamelijke beperking. Bijvoorbeeld zijn daar: een lift, extra brede deuren, (ruimer) minder validen toilet en een (veel) grotere kantine. Echter; al dat moois kost wel wat extra. Vandaar dat de schenking van Fonds Gehandicaptensport zeer goed van pas komt.

Op het sportpark de Krom zullen dankzij de steun van het Fonds Gehandicaptensport faciliteiten kunnen worden aangeboden aan de minder validen die ondersteuning bieden aan deze doelgroep.  De tafeltennis vereniging Rijnsoever is bijzonder blij met deze steun.