Nu doneren
<- terug naar overzicht

Bowlingtoernooi Spelend Sporten

Naam organisatie: Spelend Sporten
Project: bowlingtoernooi
Lokatie: Leeuwarden
Datum:8 november 2014

Doel en resultaat subsidie: Spelend Sporten te Leeuwarden heeft als doel het stimuleren, activeren en het behartigen van de sportbelangen voor mensen met een verstandelijke handicap. Spelend Sporten houdt zich bezig met zaalvoetbal, judo, badminton en bowlen. Op 14 november 2014 organiseerde deze vereniging een bowlingtoernooi. 112 deelnemers met een verstandelijke handicap hebben hieraan aan deelgenomen.

Verslag van de organisatie: Dit jaar georganiseerd door Spelend Sporten en wel op 8 november 2014. Uitgenodigd waren VDS Dolfijn Drachten, Samen Onderweg Sneek, Samen Onderweg Heerenveen, en natuurlijk waren maar liefst 39 bowlers van Spelend Sporten aanwezig. Totaal 112 deelnemers. Dus samen met alle vrijwilligers een hele grote club. Michel van Baarle, onze secretaris, opende om 10.50 uur het toernooi en wenste een ieder een sportief en succesvol toernooi toe.Alles verliep volgens schema en zo kon de strijd om 11.00 uur beginnen. Er waren 3 groepen die elke één uur gingen bowlen. Per uur 10 banen en ongeveer 3-5 spelers per baan. We spelen in verschillende categorieën.  Deze spelers bowlen met behulp van hekjes, zodat de bal niet in de goot beland. Er werd fanatiek gebowld.De prijsuitreiking werd in een aparte zaal gehouden. Per categorie waren er 3 prijzen.
Het was een hele leuke dag. Michel bedankt nog alle vrijwilligers die meegeholpen hebben met de begeleiding van de bowlers, tellen van de punten bij de baan, EHBO-er, fotograaf en natuurlijk  niet te vergeten onze sponsoren, waaronder Fonds Gehandicaptensport.