Nu doneren
<- terug naar overzicht

Special Heroes

De mogelijkheden voor kinderen en jongeren met een beperking om te sporten en bewegen lopen per situatie sterk uiteen. Special Heroes wil daar als landelijk sportstimuleringsprogramma verbetering in aanbrengen en richt zich op de plaats waar het grootste deel van de doelgroep zich bevindt: scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Daarbij wordt nauw samengewerkt met sportverenigingen en andere lokale sportaanbieders. Ook ouders worden bij het programma betrokken.

Special Heroes richt zich op cluster 1, 2, 3 en 4 scholen. Dit zijn scholen voor leerlingen met respectievelijk een visuele beperking, een auditieve beperking, een chronische ziekte of een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en ernstige gedragsproblemen en autisme.

Het programma is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, Stichting Onbeperkt Sportief en NOC*NSF. De nauwe samenwerking tussen de drie organisaties staat borg voor voldoende kennis, betrokkenheid en draagvlak bij de diverse sport- en onderwijsorganisaties. Voor meer informatie bekijk de website www.specialheroes.nl.

 

Foto: Ronald Hoogendoorn