Nu doneren
<- terug naar overzicht

Accommodatie aanpassingen bij Sportfederatie ZAP

De Sportfederatie ZAP is gelegen in de nieuwe Gemeente Hollands Kroon (Kop van Noord Holland) en bestaat uit een voetbal-, handbal- en tennistak. De voetbal- en handbaltak bestaan inmiddels ruim 80 jaar en streven er naar om mensen van jong tot oud op sportief gebied de beste mogelijkheden te geven om zich zo goed mogelijk te ontplooien. De tennistak heeft in 2012 haar 25 jarig jubileum gevierd.

In zijn totaliteit beschikken de 3 takken over zo’n 750 actieve leden. Ook staan wekelijks zo’n 250 vrijwilligers klaar om klusjes te doen van training geven tot het schoonmaken van het complex en van het maken van het clubblad tot het onderhouden van de sportvelden. De vrijwilligers van ZAP hebben er ook ruim 30 jaar geleden ook voor gezorgd het sportcomplex stukje bij beetje is opgebouwd, bestaande uit 16 kleedkamers, bestuurskamer, jeugdhonk, kantine en een eigen sporthal. Inmiddels is gebleken dat het noodzakelijk is om het gebouw aan te passen zodat de gebouwen rolstoelvriendelijker worden en voldoen aan alle hedendaagse eisen op dit gebied. Waarbij het belangrijkste is dat iedereen kan blijven sporten.

Fonds Gehandicaptensport heeft Sportfederatie ZAP ondersteund bij de accommodatie aanpassingen. In oktober 2013 is het complex heropend en kunnen alle  leden van de federatie genieten van een prachtige, aangepaste accommodatie.