Nu doneren

hoofdfoto

Missie, Visie & Ambitie

Visie
Sport voor mensen met een handicap moet vanzelfsprekend zijn. Sport maakt je fysiek en mentaal sterker, geeft zelfvertrouwen en bouwt aan relaties. Niemand wordt buitengesloten.

Missie
Samen, als één team maken wij het mogelijk dat iedereen met een handicap structureel kan sporten. Sport (ver)bindt en raakt! Wij vinden dat niemand buitenspel mag staan en stoppen niet voordat we dat gerealiseerd hebben.

Ambitie
Fonds Gehandicaptensport ondersteunt de georganiseerde sport, zodat iedereen met een handicap structureel kan sporten. Dit betekent in een straal van tien kilometer minimaal het aanbod van één sport. Dus het verbeteren van de sportinfrastructuur. Onze ambitie is dit in 2050 gerealiseerd te hebben.

Met het positief beïnvloeden van de beeldvorming rond gehandicaptensport willen wij de Nederlanders inspireren om gehandicaptensport als vanzelfsprekend te zien en actief hierin te participeren, zodat mensen met een handicap altijd en overal kunnen sporten.