Nu doneren

hoofdfoto

Vakantiedag wordt Sportdag

brochure pagina 7

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een matige tot zware handicap. Circa 1/3 daarvan staat bij sport buitenspel. Gehandicaptensport is helaas niet vanzelfsprekend. En dat terwijl sport geen luxe is maar pure noodzaak. Voor mensen met een handicap zoals Josh, is extra ondersteuning nodig; extra coaching, aangepast sportmateriaal en kennismaking met de sport. Dat kost altijd meer tijd en ook veel geld. Je zou kunnen zeggen dat sporters met een handicap niet zozeer beperkt worden door de handicap maar door het gebrek aan geld. Uw hulp is welkom. Pas als iedereen kan sporten is voor ons allemaal de wedstrijd gewonnen.

Ons helpen? Wat doe jij met je berg vakantiedagen?
Heb je je vakantiekoffers keer op keer ingepakt en nog vakantiedagen over? Mag je ze meenemen naar volgend jaar? Mag je ze verkopen? Of doe je er iets goeds mee? Geef je vakantiedag aan sporters zoals Josh, dan kan hij zijn sporttas pakken.

Jouw organisatie ondersteunt ons initiatief.
Samen gaan we vakantiedagen inleveren om sportdagen te kunnen aanbieden aan de sporters met een handicap. Samen met jouw werkgever zorgen wij dat je vakantiedag een sportdag wordt. Lever dit formulier in bij je afdeling HR.

Dank! Namens de 1,7 miljoen sporters met een handicap!