Nu doneren

hoofdfoto

Keurmerk

 

CBF-Keur

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding. Het CBF beoordeelt fondsenwervende instellingen en verstrekt informatie en advies aan overheid en publiek. Criteria om het CBF-Keur te mogen voeren, zijn ondermeer de volgende:

1.  Van de geworven fondsen mag niet meer dan 25 % aan kosten worden uitgegeven.

2.  De fondsenwervende activiteiten moeten gericht zijn op het vrijwillig doen van bijdragen.

3.  Er moet duidelijkheid zijn wie er werft en voor welk doel dat gebeurt.

4.  Alle instellingen met het CBF-Keur moeten hun jaarverslag volgens dezelfde regels opstellen, zodat een onderlinge vergelijking wordt gefaciliteerd.

5.  Het bestuur bepaalt het beleid en de financiële richtlijnen en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur is zodanig samengesteld dat een onafhankelijke taakvervulling gewaarborgd is.

6.  Jaarlijks stelt het bestuur een plan op waarin het beleid, de activiteiten en de bestedingen duidelijk zijn beschreven.

CBF-Keur
Fonds Gehandicaptensport is trots op het feit dat zij voldoet aan de strenge beoordeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en dat het keurmerk is verleend tot 1 juli 2018.


ANBI

ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Instellingen kunnen vragen om aangewezen te worden als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.Fonds Gehandicaptensport is erkend als ANBI door de Belastingdienst onder nummer 0038.27.513. Dit is van belang omdat sinds 1 januari 2008 giften aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling. Kijk voor meer informatie over de aftrek van giften op de website van de Belastingdienst.