Nu doneren

hoofdfoto

Nationaal G-voetbalplan - Subsidie aanvragen

Om verenigingen een extra impuls te geven en financiële drempels weg te nemen om te starten met G-voetbal, stelt ING de komende 3 jaar financiële middelen beschikbaar. Zo kan Fonds Gehandicaptensport nieuwe G-teams ondersteunen met een bijdrage van max. € 4.000 (voor 3-jaar). Ook is het mogelijk om een stimuleringsbijdrage aan te vragen bijvoorbeeld voor het opleiden van G-voetbalkader, vervoer of het aanpassen van de accommodatie. Het Fonds kan subsidies verstrekken zolang we daar de middelen voor hebben. Ook wij zijn hierbij afhankelijk van onze partners en jaarlijkse donatieopbrengsten. Kijk hier voor het aanvragen van een subsidie voor jouw vereniging.